Centrum recyklingu na każdej budowie

13-04-2021

Co łączy duże lub małe miejskie przebudowy, roboty drogowe, rozbiórki mostów, przebudowę dróg i prace w kamieniołomach?

Centrum recyklingu na każdej budowie
Centrum recyklingu na każdej budowie
Centrum recyklingu na każdej budowie
Centrum recyklingu na każdej budowie

Są to wszystkie place budowy, które mają odpady, który po obróbce na miejscu mogą być ponownie użyte jako podłoże lub do tworzenia dróg wewnętrznych, wypełniania wykopów. Jak ? Dzięki maszynom MB Crusher na placach budowy można wytworzyć materiał, który jest natychmiast dostępny bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zamiast przewozić materiał do punktów utylizacji, na miejscu zostaje utworzone prawdziwe centrum recyklingu wyposażone w sprzęt MB Crusher.

Zalety ?

  • Niezależność od dostawców;
  • Skrócenie czasu pracy;
  • Obniżka kosztów transportu materiałów;
  • Produkcja materiału wysokiej jakości, gotowego od zaraz do użycia.

 

Osprzęt MB Crusher jest na ten moment najłatwiejszym rozwiązaniem dla wielu firm, zwłaszcza gdy dostawa materiałów staje się bardziej złożona, kosztowna i długotrwała. Kiedy plac budowy znajduje się w miejscach trudno dostępnych, zwłaszcza dla ciężkich pojazdów lub w historycznych centrach, w których obowiązują ograniczenia w ruchu.

  ZOBACZYMY, JAK NIEKTÓRZY KLIENCI POSTANOWILI WYTWARZAĆ MATERIAŁ W CAŁKOWITEJ AUTONOMII, Z WŁASNYMI MASZYNAMI, GDZIEKOLWIEK ZNAJDOWAŁBY SIĘ ICH PLAC BUDOWY:

Plac budowy bez kosztów dzięki kruszarce szczękowej MB-L160 pracującej na koparko-ładowarce Case

Budowa po zerowym koszcie

W Bułgarii, na placu budowy rozbiórki starego domu, przestrzeń była bardzo ograniczona. Dzięki zainstalowaniu łyżki kruszącej MB-L160 na koparce Case 6 już tam pracującej, załadowanie gruzu, przekruszenie go na miejscu i uzyskanie wysokiej jakości materiału do ponownego wykorzystania jako fundament dla nowych domów, było szybkie i łatwe.

Oszczędność czasu i kosztów: nie było potrzeby dalszego przetwarzania materiału, transportu go w inne miejsce ani ponownego zakupu w centrach recyklingu lub w kamieniołomie.

Eliminując koszty zarządzania i zakupu oraz przyspieszając prace, uzyskuje się „plac budowy bez kosztów”.

 

Budowa bez kosztów transportu
Budowa bez kosztów transportu

Budowa bez kosztów transportu

We Francji projekt budowy 745 nowych domów obejmował przebudowę starej drogi rolniczej do obsługi międzyregionalnej oraz wykop pod instalację sieci kanalizacyjnej dla wody deszczowej. Duża ilość odpadów została poddana recyklingowi: przesiewacz MB-S18 oddzielił drobny materiał, a kruszarka BF80.3 przekruszyła większe części.

Uzyskany materiał został natychmiast użyty do wypełnienia wykopu sieci kanalizacji deszczowej, unikając wszelkich kosztów logistycznych i kosztów utylizacji materiałów, a także kosztów zakupu nowego materiału z kamieniołomu. Krótko mówiąc, wykorzystaj to, co wydobyłeś”.

 

Materiał PRZEROBIONY za pomocą kruszarki MB Crusher przeszedł testy i został ponownie użyty jako podłoże.

Budowa bez kosztów zakupu

Do odbudowy mostu Santo Spirito w Apulii (Włochy) zniszczonego przez osuwisko, materiał uzyskany z rozbiórki mostu został ponownie wykorzystany.

Korzyści nie tylko w zakresie oszczędności czasu i kosztów transportu przy usuwaniu odpadów, ale także jakości materiału wytwarzanego przez kruszarkę i przesiewacz MB Crusher: materiał odpowiadający standardom do ponownego wykorzystania na miejscu dla wykonanie podłoża drogowego niezbędnego do przebudowy.

Praktycznie materiał został wyprodukowany we własnym zakresie: „ jeśli chcesz, żeby było coś zrobione, zrób to sam ”.