ROBOTY DROGOWE

Niezależnie od tego, czy chodzi o duże arterie, ulice miast, infrastrukturę przemysłową, ścieżki rowerowe, mosty czy zabytkowe alejki, firmy drogowe mają do czynienia z:

 • Trudnościami związanymi z kontekstem: może to być miejsce gęsto zaludnione lub wręcz przeciwnie położone w niekorzystnych warunkach, o słabej dostępności,
 • Mogą pojawić się ograniczenia związane z wibracjami, transportem, zarządzaniem ruchem pojazdów,
 • z zagospodarowaniem odpadów, które opuszczają plac budowy,
 • z zakupem materiałów wypełniających,
 • Transportu z i na plac budowy

Powodzenie prac na budowie zależy od wielu czynników: profesjonalizmu zaangażowanych firm, ograniczenia kosztów, poszanowania środowiska.

Ponadto transport, obróbka i utylizacja materiałów wpływają na opłacalność zamówienia, ponieważ wiążą się z dużymi kosztami; do tego dochodzą problemy związane z hałasem, wibracjami i pyłem, które dotyczą ludności mieszkającej w pobliżu placów budowy i mają poważne konsekwencje dla środowiska.

Zarządzanie materiałami bezpośrednio na miejscu jest teraz możliwe, bez wpływu na życie mieszkańców, przy jednoczesnej ochronie środowiska. To założenie, który pozwala firmom na: redukcję kosztów, recykling odpadów, zwiększenie rentowności i poszanowanie środowiska. Są to natychmiastowe korzyści, zarówno dla budowy, jak i dla społeczności.

 

Jak to zrobić? MB Crusher oferuje wiele rozwiązań, dostosowanych do każdego typu prac drogowych.

Odkryj innowacje, dzięki którym roboty drogowe będą bardziej opłacalne.

Kruszenie nawierzchni drogowej  bezpośrednio na miejscu

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY DROGOWE

Mobilne kruszarki MB Crusher docierają na każdy plac budowy bez konieczności posiadania specjalnych pojazdów, właśnie dlatego, że są transportowane za pomocą maszyny nośnej, na której pracują. Są one podłączane bezpośrednio do znajdującej się na miejscu koparki, ładowarki, miniładowarki lub koparko-ładowarki i natychmiast wchodzą do akcji: cały materiał pochodzący z budowy lub utrzymania sieci drogowej może zostać przekruszony do żądanej wielkości frakcji, bez konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych.

 Tak przerobiony materiał można również od razu ponownie wykorzystać w tym samym miejscu, na przykład jako podbudowę drogi, drenaż czy wypełnienie wykopu.

Korzyści są widoczne juz po pierwszym użyciu: większa autonomia dla firm, mniej ciężarówek opuszczających plac budowy, redukcja kosztów, oszczędność czasu, brak problemów z dostępem lub potrzeba rozszerzonych obszarów roboczych, wyjątkowa funkcjonalność.

Rozwiązano w ten sposób problem usuwania i recyklingu odpadów, a związane z tym koszty zmniejszyły się do zera.

Przesiewanie materiałów, w celu ich natychmiastowego, ponownego użycia lub odsprzedaży

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY DROGOWE

 

MB Crusher stworzył mobilne przesiewacze zdolne do odzyskiwania czystego materiału bezpośrednio na miejscu, zmniejszając ilość odpadów.

Łyżki przesiewające  jak również rozdrabniająco – przesiewające marki MB Crusher, nadają się do każdej maszyny operacyjnej, a selekcja odpadów może być regulowana, w oparciu o wielkość frakcji, jaka jest wymagana. 

Drobna frakcja może zostać ponownie wykorzystana do przysypania rur lub jako drenaż, a ta większa może być rozdrobniona i ponownie wykorzystana.

“Czysty” i wyselekcjonowany materiał można następnie ponownie wprowadzić do cyklu produkcyjnego a przez to może się stać się źródłem dochodu firmy.

Frezowanie w dowolnym miejscu, z maksymalną precyzją

ROBOTY DROGOWE

Rewitalizacja historycznych centrów, pałaców, mostów stała się fundamentalnym aspektem zabytkowych obszarów mieszkalnych i produkcyjnych. Szybkość, precyzja, redukcja pyłu, szacunek dla mieszkańców to kluczowe punkty w tego typu projektach.

Frezy MB Crusher oferują sterowność i precyzję cięcia, rzadko wcześniej spotykaną, będąc przy tym osprzętem kompaktowym i łatwym w obsłudze.

To jedyne frezy na świecie wyposażone w specjalny opatentowany system - podwójny silnik z napędem bezpośrednim - który umożliwia zróżnicowany rozdział mocy na dwie głowice tnące. W przypadku pracy na materiałach o różnej twardości, głowice frezujące MB dostosowują się, stosując moc proporcjonalną do twardości danego materiału: skutkuje to lepszą stabilnością i redukcją naprężeń na ramieniu koparki.

 Ogromna korzyść dla firmy, która może działać z maksymalną precyzją i bezpieczeństwem, nawet na wyznaczonych, wrażliwych i gęsto zaludnionych obszarach.

Obrót o 360°

ROBOTY DROGOWE

Podnoszenie, przenoszenie, rozmieszczanie z precyzją, to korzyści jakie oferują chwytaki MB Crusher.

Gama zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami technologicznymi, która daje możliwość wyboru spośród 5 akcesoriów w celu dalszego dostosowania do potrzeb placu budowy:

 • Zestaw do zwiększania mocy obrotu
 • zestaw ulepszający wewnętrzny uchwyt szczęki
 • zestaw dodatkowych ostrzy wielofunkcyjnych
 • zestaw podnoszenia /przechylania z gumowymi profilami
 • zestaw do osłony chywtanego materiału

Dokładności i wszechstronności towarzyszy bezpieczeństwo: każdy chwytak MB Crusher jest wyposażony w urządzenie zapobiegające zwolnieniu w przypadku braku ciśnienia, a Silent Block pozwala na stosowanie go nawet na placach budowy, gdzie konieczne jest kontrolowanie poziomu hałasu.

Od trudności do zalet: w jaki sposób maszyny MB Crusher zmieniają działanie i rentowność robót drogowych 

ROBOTY DROGOWE
 • Drogi o dużym natężeniu ruchu: tam, gdzie jest nie do pomyślenia, aby zablokować przejazd, kruszarki, łyżki przesiewające i maszyny sortujące MB Crusher podłączają się do dowolnej działającej maszyny nośniej znajdującej się już na placu budowy i pracują w ograniczonej przestrzeni.
   
 • Drogi na gęsto zaludnionych obszarach: hałas, zapylenie, emisje są praktycznie zerowe dzięki technologii maszyn MB Crusher.
ROBOTY DROGOWE
 • Trudno dostępne miejsca: odpady i surowce naturalne są przekształcane w zasoby, które można ponownie wykorzystać jako fundamenty dróg, podsypki i inne zastosowania. W związku z tym nie są konieczne zakupy materiałów i koszty ich transportu.

  Maszyny MB Crusher przyjeżdżają na miejsce bezpośrednio podłączone do pracującej maszyny, nawet tam, gdzie nie ma jeszcze dróg.
ROBOTY DROGOWE
 • Mosty i architektura: kruszarki, przesiewacze i frezarki MB Crusher, o wielkości i mniejszej masie, to opatentowane maszyny, o zmniejszonej wibracji i zapewnieniające maksymalną dokładność.
   
 • “Stare miasta”: przetwarzanie odpadów bezpośrednio na miejscu eliminuje trudności w dostępie, ruch ciężarówek i powiązane koszty.

Wszystko na budowie : korzyści płynące z użycia maszyn MB Crusher

Wolne drogi dostępu dla ruchu i działalności mieszkańców, redukcja pyłu, hałasu, emisji i wibracji, drastyczna redukcja odpadów i natychmiastowy recykling. ​Z kruszarkami i przesiewaczami MB Crusher prace drogowe zwiększają dochody:

 • firma wyposażona w łyżki krusząco-przesiewające MB Crusher może przeprowadzić pełny cykl recyklingu bez konieczności przestojów, co zwiększa jej konkurencyjność,
 • z frezami i chwytakami MB Crusher pracuje się precyzyjnie i w pełnym bezpieczeństwie,
 • przetworzony materiał za pomocą maszyn MB Crusher, staje się materiałem dobrej jakości, uzyskanym przy niskich kosztach,
 • konserwacja jest szybka i łatwa i może być wykonana bezpośrednio na miejscu w krótkim czasie;
 • Maszyny MB Crusher zostały zaprojektowane do kruszenia i przesiewania, także w miejscach o utrudnionym dostępie, ograniczonym miejscu pracy, bez dróg dojazdowych, albo też w gęsto zaludnionych obszarach,
 • skraca się czas kruszenia i sortowania, a także koszty zużycia;

Odkryj model maszyny odpowiedni do Twoich prac drogowych