WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Firmy zajmujące się rozbiórką, przebudową i budową podzielają potrzebę rozwiązania poważnych problemów związanych z gospodarką odpadami.

Punktami krytycznymi są: kruszenie i sortowanie gruzu w miejscach o słabej dostępności i ograniczonych lub trudnych przestrzeniach, przemieszczanie pojazdów do i z miejsca, transport i utylizacja materiałów na wysypiskach, ograniczenia co do zapylenia, hałasu i emisji.

Ponadto każdy etap musi przebiegać zgodnie z przepisami oraz z poszanowaniem i ochroną środowiska. Całe zarządzanie wiąże się z dużymi kosztami dla firm, które tracą efektywność i konkurencyjność.

 

ZARZĄDZAĆ CAŁYM MATERIAŁEM Z ROZBIÓRKI NA BUDOWIE - TERAZ TO MOŻLIWE.
JAK? MB OPATENTOWAŁ TO ROZWIĄZANIE

z kruszarką szczękową MB Crusher materiał z rozbiórek kruszy się bezpośrednio na budowie, z wykorzystaniem koparki

Wszystkie materiały powstałe w wyniku rozbiórki można rozdrobnić, wyselekcjonować i ponownie wykorzystać bezpośrednio na miejscu: dzięki włączeniu jednej maszyny MB Crusher, koszty transportu i utylizacji odpadów są wyeliminowane. Dodatkowo otrzymujesz świetny materiał do ponownego wykorzystania lub sprzedaży.

Korzyści te obejmują także społeczność i otaczające środowisko. Maszyny MB Crusher sprawiają, że każda koparka jest potężną kruszarką i wydajną maszyną do przesiewania: są łatwe w transporcie i zarządzaniu, pracują na małej przestrzeni. Stanowią zatem najbardziej innowacyjne rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami, zwiększania zysków firmy i ochrony środowiska.

KRUSZENIE, PRZESIEWANIE I ODZYSKIWANIE: Z OSPRZĘTEM MB CRUSHER FIRMY ZAJMUJĄCE SIĘ WYBURZENIAMI, STAJĄ SIĘ SAMODZIELNE

WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

Mobilne kruszarki MB Crusher są połączone z pracującą maszyną znajdującą się na miejscu i łatwo kruszą pozostałości budynków mieszkalnych, konstrukcji przemysłowych, słupów energetycznych, podkładów kolejowych, podłóg i żelbetonu.

Każdy rodzaj materiału może być przetwarzany na miejscu, bez przestojów, czekania, obsługi ciężarówek oraz bez kosztów transportu i utylizacji.

Po kruszeniu, gdzie istnieje potrzeba doboru materiału, przesiewacz MB Crusher mocuje się na pracującej maszynie, aby oddzielić różne materiały i móc je ponownie wykorzystać na miejscu. Dzięki separatorowi żelaza zbrojenie jest natychmiast oddzielane od kruszyw, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać.

Odzysk odpadów może dochodzić do 100%.

Chwytaki sortujące MB Crusher z wymiennymi kleszczami i obrotem o 360 ° zapewniają jeszcze większą wydajność: dzięki MB każdy rodzaj materiału jest obsługiwany z precyzją i bezpieczeństwem, synchronizacją i dużą niezawodnością.

Dodatkowe akcesoria do chwytaków MB Crusher zwiększają i poprawiają wydajność, umożliwiając dostosowanie i zwiększenie wydajności procedur obróbki na miejscu budowy.

WYBURZENIA EKOLOGICZNE – GREEN DEMOLITION

za pomocą łyżki kruszącej MB przekruszysz materiał do pożądanej wielkości frakcji, tak aby był od razu gotowy do ponownego użycia

Dzięki maszynom MB Crusher etapy kruszenia, selekcji i ponownego wykorzystania materiału są zarządzane na miejscu w krótkim czasie, z korzyścią dla środowiska:

 • brak koniecznosci utylizacji odpadów na wysypiskach 
 • brak zanieczyszczeń pojazdami poruszającymi się do i ze składowiska
 • brak korków drogowych
 • brak odpadów
 • oszczędność CO2
 • korzystny bilans terytorium dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów
 • swobodny dostęp drogi dojazdowe i działalność mieszkańców
 •  ograniczenie zapylenia, hałasu i emisji
 •  recykling na miejscu

Z GAMĄ MASZYN MB PRACE ROZBIÓRKOWE ZWIĘKSZAJĄ ZYSKI

 • firma wyposażona w łyżki kruszące i przesiewające MB Crusher może odzyskiwać odpady bez zatrzymywania się i dzięki temu zwiększa swoją konkurencyjność;
 • materiał uzyskany przy pomocy maszyn MB Crusher przekształca się w przychód: można go natychmiast ponownie wykorzystać na miejscu do budowy fundamentów dróg, odwadniania, zasypywania wykopów i innych procesów;
 • materiał przetwarzany przez maszyny MB Crusher zostaje przekształcony w nowe możliwości biznesowe i jest natychmiast gotowy do wprowadzenia na rynek;
 • konserwacja jest szybka i łatwa: nie wymaga wyspecjalizowanego personelu i kosztownych przestojów na całym placu budowy;
 • Maszyny MB Crusher zostały zaprojektowane do kruszenia i sortowania nawet w trudno dostępnych miejscach, bez dróg dojazdowych lub na skomplikowanych obszarach, nawet w miejscach charakteryzujaych się dużym zagęszczeniem ludności;
 • skraca się czas kruszenia i sortowania, a także koszty zużycia;
 • MB Crusher zapewnia bezpieczeństwo opatentowanej technologii, dostępność i pomoc 24 godziny na dobę na pięciu kontynentach.

 

Odkryj gamę Łyżek Kruszących, Przesiewających i Chwytaków – przeznaczonych do prac wyburzeniowych
Pełna autonomia, aby ułatwić pracę i stworzyć nowe możliwości biznesowe.

Dostosowują się do każdej działającej maszyny i do wszystkich placów budowy.