MIEJSKIE PLACE BUDOWY

Wyburzaj, buduj, przebudowuj, remontuj: gdy plac budowy znajduje się w mieście lub na ruchliwych obszarach przemysłowych, zarządzanie robotami staje się bardzo uciążliwe dla firm odpowiedzialnych za zamówienie, dla pobliskiej ludności, dla środowiska. Rosną ograniczenia, nieprzewidziane wydatki i koszty. Jest wiele problemów, z jakimi borykają się operatorzy z branży podczas pracy w mieście.

Budowa drogi, rozbiórka lub budowa domów, budynków publicznych i prywatnych, magazynów, hali przemysłowych, placów i infrastruktury miejskiej to prace obciążone wysokimi kosztami transportu i składowania odpadów na wysypiskach, ograniczone przestrzenie manipulacyjne i manewrowe, redukcja hałasu i kurzu. Nie zapominając o coraz wyższych standardach bezpieczeństwa i dotrzymywaniu terminów realizacji.

riciclo del materiale per costruzione fondamenti nuovi edifici Comunità Europea

TERAZ MOŻLIWE JEST PRZEKSZTAŁCENIE ODPADÓW I KOSZTÓW W KORZYŚCI EKONOMICZNE I ŚRODOWISKOWE. ROZWIĄZANIE ? ZROBIĆ TO WSZYSTKO BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY  

MB Crusher zaprojektował specjalną gamę maszyn do zagospodarowania odpadów bezpośrednio na miejscu, bez pośredników. Korzyści są natychmiastowe: całkowita eliminacja kosztów transportu i produkcja wysokiej jakości materiału, do natychmiastowego wykorzystania przy budowie nowego lub do sprzedaży do wykonania np. fundamentów dróg, wypełnień wykopów, odwodnień. W ten sposób plac budowy optymalizuje czas pracy, zwiększa rentowność i zapewnia lepszą ochronę środowiska i mieszkańców w pełnej autonomii.Dzięki jednej maszynie można wyeliminować koszty utylizacji, transportu i wynajmu.

Opatentowana i zaawansowana inżynieria - seria MB Crusher została zaprojektowana do montażu na miejskich placach budowy z największą łatwością: nadaje się do placów budowy o dowolnej wielkości i złożoności, ale doskonale sprawdza się w gęsto zaludnionych lub trudno dostępnych centrach miast.

ODKRYJ MASZYNY, KTÓRE CZYNIĄ MIEJSKI PLAC BUDOWY AUTONOMICZNYM I OPŁACALNYM

MIEJSKIE PLACE BUDOWY
MIEJSKIE PLACE BUDOWY

Kruszarki MB Crusher można podłączyć do każdej maszyny nośnej, działają nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach: redukują materiały do pożądanych rozmiarów, od cegieł po beton i kamień.

Pozwalają odzyskać do 100% odpadów, które stają się cennym i dostępnym materiałem do ponownego wykorzystania przy budowie nowego budynku lub sprzedaży.

Optymalnej selekcji otrzymywanego materiału służą łyżki przesiewające MB Crusher, montowane na pracującej na budowie maszynie. Dzięki koszom z otworami o różnych rozmiarach oddzielą odpady w zależności od potrzeb.

„Czysty” materiał staje się cennym zasobem na placu budowy, który zawsze może być operatywny i autonomiczny.

MIEJSKIE PLACE BUDOWY
MIEJSKIE PLACE BUDOWY

Chwytaki multifunkcyjne MB Crusher są w stanie selekcjonować różne materiały, i przenosić każdy rodzaj odpadów, z maksymalną precyzją i łatwością.

Frezy MB Crusher zostały zaprojektowane, aby pracować z maksymalną precyzją cięcia, w strefach zamieszkałych lub w strefach zamkniętych, lub też przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Znacząca zaleta do direct twin motor system – system, który pozwala na rozdzielenie siły dwóch głowic urabiających i dzięki któremu jest się w stanie zarządzać mocą dwóch bębnów, w zależności od odporności materiału, przy okazji pochłaniając wibracje, jakie moglyby być przeniesione na ramię koparki.

Dzięki opatentowanej technologii, cała gama MB Crusher redukuje do maksimum zapylenie, hałas i wibracje. Zapewnione jest jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo osób i placu budowy.

 

MIEJSKIE PLACE BUDOWY
Natychmiastowe korzyści dla firmy
 • eliminacja kosztów transportu
 • anulowanie kosztów utylizacji 
 • ponowne wykorzystanie materiałów znajdujących się już na miejscu
 • anulowanie kosztów zakupu nowego materiału 
 • szybki czas produkcji
 • wykorzystanie jednej działającej na placu budowy maszyny 
Korzyści dla społeczności
 • obniżenie emisji CO2 dzięki mniejszej obsłudze ciężarówek
 • mniejsze zanieczyszczenie hałasem
 • brak pyłu i wibracji 
 • mniejszy ruch w okolicy
 • równowaga terenu dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów
 • skrócenie czasu pracy
Korzyści dla społeczności
 • brak utylizacji na wysypiskach
 • brak zanieczyszczeń pojazdami transportującymi materiał do i z wysypiska 
 • redukcja CO2
 • wolne drogi dostępu dla ruchu i działań mieszkańców
 • edukcja pyłu, hałasu, emisji 
 • recykling na miejscu

CHCĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

DZIĘKI GAMIE MB CRUSHER WZRASTAJĄ PRZYCHODY PLACÓW BUDÓW

DZIĘKI GAMIE MB CRUSHER WZRASTAJĄ PRZYCHODY PLACÓW BUDÓW

 • Firma wyposażona w maszyny MB Crusher może przetwarzać wszystkie materiały, nawet odpady, bez zatrzymywania się i staje się bardzo konkurencyjną;
 • Materiał uzyskany z przeróbki maszynami MB Crusher przekształca się w przychód: materiał ten można natychmiast ponownie wykorzystać na miejscu do wypełniania wykopów i innych prac;
 • Materiał przetwarzany przez maszyny MB Crusher staje się nową szansą biznesową: jest gotowy do wprowadzenia na rynek;
 • Konserwacja jest szybka i łatwa: nie wymaga wyspecjalizowanego personelu ani kosztownych przestojów dla całej budowy;
 • Maszyny MB Crusher zostały zaprojektowane do pracy nawet w trudno dostępnych miejscach, bez dróg dojazdowych lub na skomplikowanych obszarach, nawet przy dużym zagęszczeniu mieszkańców;
 • Skraca się czas kruszenia i sortowania, a także koszty zużycia;

Odkryj gamę Kruszarek, Przesiewaczy, Chwytaków i Frez dedykowanych dla miejskich placów budowy

Wszystko to w pełnej autonomii, aby ułatwić pracę i zaoferować nowe możliwości biznesowe.
Można je zamontować na jakiejkolwiek maszynie operacyjnej, na wszystkich placach budowy.