WYKOPY I USUWANIE NADKŁADÓW

Firmy zajmujące się robotami budowlanymi i drogowymi, utwardzaniem gruntu, rozbiórkami, układaniem nawierzchni, zagospodarowywaniem krajobrazu miejskiego, w obliczu wykopów i niwelacji, muszą radzić sobie z wysokimi kosztami zarządzania i wieloma krytycznymi kwestiami mającymi na celu ochronę środowiska.

Podstawową potrzebą jest zarządzanie wykopanym materiałem w jak najmniej kosztowny sposób dla samej firmy i przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.

prace ziemne i wykopy pod nowe budynki Wspólnoty Europejskiej

ZARZĄDZANIE WYDOBYTYM MATERIAŁEM I UCZYNIENIE GO ZASOBEM JEST DZIŚ MOŻLIWE. ROZWIĄZANIE? PATENT MB.​

Prace ziemne, wykopy i ich zasypywanie można teraz wykonać w sposób ekonomicznie korzystny dla firmy dzięki zastosowaniu tylko jednej maszyny. Innowacyjnym rozwiązaniem jest maszyna, która zamontowana jest na jednej z koparek znajdujących się na miejscu budowy i pracuje jak stała kruszarka.

Jest przenośna, wszechstronna i nie wymaga wielu prac konserwacyjnych.

Przy wszystkich pracach niwelacyjnych maszyny MB Crusher, opatentowane i używane na całym świecie, kruszą każdy rodzaj urobku i zwalniają plac budowy z kosztów obsługi i utylizacji materiałów.

 

ODKRYJ MASZYNY, KTÓRE ELIMINUJĄ KOSZTY TRANSPORTU MATERIAŁU Z UROBKU
ODKRYJ MASZYNY, KTÓRE ELIMINUJĄ KOSZTY TRANSPORTU MATERIAŁU Z UROBKU

ODKRYJ MASZYNY, KTÓRE ELIMINUJĄ KOSZTY TRANSPORTU MATERIAŁU Z UROBKU

Maszyny MB Crusher zamieniają każdą koparkę w wydajną kruszarkę i przesiewacz, ze wszystkimi zaletami, jakie zapewnia osprzęt łatwy do transportowania i zarządzania. Bez konieczności użycia wyspecjalizowanych środków, instaluje się na miejscu budowy, gdzie redukują do potrzebnej frakcji każdy materiał pochodzący z urobku, segregują go i czynią gotowym do użycia jako wypełnienie lub inne zastosowanie.

Są to maszyny, które mogą pracować niestrudzenie i produkować duże ilości metrów sześciennych w ciągu dnia. Wszystko odbywa się na miejscu, bez ponoszenia kosztów i czasu oczekiwania na transport do punktów obróbki i utylizacji materiałów.

KRUSZENIE, SEGREGOWANIE I RECYKLING: BUDOWA SAMOWYSTARCZALNA I BARDZIEJ DOCHODOWA

Maszyny MB Crusher są zaprojektowane i wyprodukowane aby szybko udostępnienić materiał pochodzący z urobku, bez konieczności jego transportowania.

materiał przekruszony dzięki kruszarce szczękowej BF90.3 jest użyty jako wypełnienie fundamentów budynków

POTRZEBA PRZEKRUSZYĆ TWARDE, ZIEMISTE, KAMIENISTE MATERIAŁY, BETON, KOSTKĘ BRUKOWĄ, CEMENT?

Kruszarka mobilna MB Crusher zamontowana na koparce, jest łatwo obsługiwana przez operatora, który zbiera urobek i produkuje materiał do ponownego wykorzystania do samego wypełnienia: natychmiastowa i opłacalna ekonomicznie korzyść dla placu budowy.

Ponadto granulometrię materiału na wyjściu, można dostosować w ciągu kilku minut, dodając lub usuwając metalowe płaskowniki wewnątrz kruszarki MB: kolejna zaleta, która pomaga w produkcji materiału gotowego do sprzedaży.

łyżka przesiewająca MB-S10 zainstalowana na minikoparce Kubota

CZY CELEM JEST SELEKCJA WYDOBYTEGO MATERIAŁU, BYĆ MOŻE ODDZIELENIE ODPADÓW OD ZIEMII?

Dzięki łyżce przesiewającej MB Crusher, zamontowanej na jakiejkolwiek koparce, można otrzymać doskonale wyselekcjonowany materiał. Łatwa do zainstalowania, osiąga natychmiast pełną wydajność i może przerobić duże ilości materiału odpadowego, odzyskując nawet do 100 % zasobów.

Korzyść ekonomiczna jest konkretna i natychmiastowa: redukcja kosztów transportu, zakupu surowca, oszczędność czasu.

TYSIĄCE METRÓW SZEŚCIENNYCH ZAGOSPODAROWANYCH NA MIEJSCU: SAME KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA I SPOŁECZNOŚCI

 • brak składowania na wysypiskach
 • brak zanieczyszczeń pojazdami transportującymi materiał do i ze składowiska
 • mniejsza emisja CO2
 • tak, dla zrównoważonej gospodarki wykorzystującej ponownie materiały
 • tak, dla dostępu do dróg dojazdowych dla mieszkańców
 • tak, dla zmniejszenia zapylenia, hałasu i emisji zanieczyszczeń
 • tak, dla recyklingu na miejscu budowy

Z GAMĄ MASZYN MB CRUSHER PRACE NIWELACYJNE ZWIĘKSZAJĄ ZYSKI

 • firma wyposażona w łyżki kruszące i przesiewające MB Crusher może odzyskiwać odpady bez przestojów, zwiększając tym swą konkurencyjność;
 • materiał uzyskany przy pomocy maszyn MB Crusher zamienia się w przychód: można go natychmiast ponownie wykorzystać na miejscu do podbudowy dróg, odwadniania, zasypywania wykopów i innych procesów;
 • materiał przetwarzany przez maszyny MB Crusher staje się nowym źródłem dochodu: jest gotowy do wprowadzenia na rynek i sprzedaży;
 • utrzymanie i konserwacja są szybkie i łatwe: nie wymagają wyspecjalizowanego personelu ani przestojów kosztownych dla całego placu budowy
 • Maszyny MB Crusher zostały zaprojektowane tak, aby kruszyć i sortować nawet w miejscach trudno dostępnych, bez dróg dojazdowych lub na obszarach gęsto zaludnionych;
 • czas kruszenia i przesiewania są zredukowane, podobnie jak i koszty zużycia,
 • MB Crusher oferuje bezpieczeństwo opatentowanej technologii, dyspozycyjność i wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, na pięciu kontynentach.

 

Odkryj gamę Kruszarek i Przesiewaczy przeznaczonych do robót ziemnych, wykopów i wypełnień
i pracuj samodzielnie, aby zdobyć nowe możliwości biznesowe.

Dostosowują się do każdej maszyny operacyjnej, na każdym z placów budowy