ODLEWNIE

W przypadku odlewni, podobnie jak w przypadku wszystkich gałęzi przemysłu metalurgicznego, usuwanie odpadów wiąże się z dużymi kosztami.

Tony odpadów muszą być przechowywane, transportowane i przerabiane w zakładach utylizacji. Niektórym z naszych klientów udało się odzyskać i ponownie wykorzystać większość odpadów i uzyskać, z kosztu, korzyści produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe.

JAK?

Dzięki osprzętowi MB Crusher, jaki mieli już do dyspozycji w ich parku maszyn. Z pomocą Łyżek Kruszących i Łyżek Przesiewających MB zarządzali pracą bezpośrednio na miejscu i byli w stanie zregenerować niektóre materiały, takie jak żużel żeliwny, ziemię z odlewni, pochodzące z jednorazowych odlewów i rdzeni.  

KRUSZENIE, PRZESIEWANIE, ODZYSKIWANIE:  MOŻNA TO ROBIĆ W PEŁNEJ AUTONOMII, OSZCZĘDZAJĄC TAKŻE KOSZTY.

Kruszarki szczękowe do koparek instaluje się w łatwy i szybki sposób na maszynach nośnych i kruszą odpady do pożądanej frakcji

Tak, jak w przypadku tego naszego klienta, który z pomocą łyżki kruszącej MB-L200 przekruszył odpady z odlewni. W krótkim czasie materiał jest gotowy do recyklingu. W odniesieniu do poprzedniej techniki przerobu, jest duża oszczędność czasu i lepsza jakość materiału.

Z łyżkami przesiewającymi możliwa jest selekcja materiału z zawartością żelaza i podzielenie go, zgodnie z wielkościa frakcji i sposobem ponownego zastosowania. Tak, jak w tym dużym centrum recyklingu, gdzie łyżka przesiewająca MB-LS170 oddziela odpady z żelazem, większe kawałki od drobnego materiału.

Zapobiega to zablokowaniu lub uszkodzeniu mechanizmu recyklingu, co skutkuje stratą czasu i wydajności. Rezultaty są natychmiastowe: dzięki sprzętowi MB Crusher można odzyskać i ponownie wykorzystać większość odpadów oraz uzyskać przewagę produktywną, ekonomiczną i ekologiczną.  

KORZYŚCI DLA ODLEWNI

✔ Operatywność non-stop: z łyżkami kruszącymi i przesiewającymi MB materiał jest przerabiany bez przestojów;

✔ Oszczędność czasu : cała praca wykonywana jest w obrębie odlewni;

✔ Wszechstronność:  maszyny MB Crusher zostały zaprojektowane tak, aby rozdzielać i selekcjonować materiał nawet w mało sprzyjających, ograniczonych przestrzennie miejscach, bez dróg dojazdowych lub w obrębie zakładów, tworząc nowe możliwości biznesowe.

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

✔ Oszczędność CO2;

W odlewni realizowany jest pełny cykl recyklingu: likwidacja kosztów i redukcja ruchu środków transportu do ✔ zakładów utylizacji;

✔ Drastyczne zmniejszenie ilości odpadów: odpady stają się nowymi zasobami do ponownego wykorzystania lub odsprzedaży