Kamieniołomy i kopalnie

Duże lub małe przestrzenie, strome i nierówne otoczenie, trudności w dostępie, wysokie temperatury, ograniczenia godzinowej produkcji, koszty transportu i utylizacji to typowe trudności napotykane w przemyśle wydobywczym.

W tej rzeczywistości istnieją dwa kluczowe czynniki, które mogą stanowić punkt zwrotny w rentowności kamieniołomów i kopalń: redukcja kosztów transportu materiałów do zakładów recyklingu oraz ponowne wykorzystanie wydobytych materiałów, zwłaszcza odpadów - które bardzo często stanowią tylko element pasywny w bilansie firmy.

OBECNIE MOŻNA OBNIŻYĆ KOSZTY LOGISTYKI I ODZYSKAĆ ODPADY.
ROZWIĄZANIE? MB MA NA TO PATENT

Każdy wydobyty materiał może być przetworzony na miejscu i natychmiast nadawać się do ponownego wykorzystania. Wystarczy jedna maszyna: mobilna kruszarka MB Crusher.

Można ją łatwo transportować, podpina się do każdej działającej maszyny i od razu przechodzi do akcji. Z łatwością dociera do każdego miejsca, nawet niedostępnego lub z ograniczoną przestrzenią działania, i z dużą mocą pracuje niestrudzenie krusząc każdy wydobyty materiał.

Gwarantuje płynną produktywność oraz redukcję kosztów transportu i utylizacji. Ponadto unikanie tymczasowego składowania złomu na kamieniołomach oznacza uwolnienie ważnych przestrzeni dla dostępu i obsługi pojazdów.

 

KRUSZENIE, PRZESIEWANIE, RECYKLING:
KAMIENIOŁOMY I KOPALNIE SAMOWYSTARCZALNE I BARDZIEJ DOCHODOWE

KAMIENIOŁOMY I KOPALNIE
KAMIENIOŁOMY I KOPALNIE
Gama modeli kruszarek i przesiewaczy MB odpowiednich do pracy w kamieniołomach czy kopalniach, pozwala na przetworzanie każdego typu wydobytego materiału, bezpośrednio na miejscu, tak aby był od razu gotowy do użycia.    
 
Kruszarka szczękowa redukuje odpady do pożądanej frakcji, które stają się przydatne do wypełniania wykopów  lub wykonywania nawierzchni drogowych. Operator, wygodnie siedząc w kabinie koparki, może pozwolić kruszarce mobilnej MB na pracę z pełną wydajnością przez wiele godzin bez ryzyka uszkodzenia sprzętu.
 
Zainstalowany na koparce przesiewacz MB Crusher dba o selekcję i oczyszczenie materiału, tam, gdzie jest to potrzebne, w celu uzyskania nowych zasobów nadających się do ponownego wykorzystania. Wszystkie rozwiązania MB zwiększają produktywność kamieniołomów i kopalni, mogą one pracować non-stop, przekształcając odpady w źródło dochodu.
 

 

odpady przekruszone przez łyżkę kruszącą BF90.3 mogą zostać wykorzystane ponownie do wielu obszarów aplikacji, w kamieniołomie albo na innych budowach.

Odpady mogą zostać sprzedane do zastosowania w wielu sektorach:
 granulaty na podsypkę drogową i kolejową
 kruszywa do betonu
 mix granulatów do wypełnień i granulaty do konglomeratów bitumicznych
 materiał do podbudów
 Korzyści ekonomiczne dla przedstawicieli sektora są natychmiastowe

Korzyści dla środowiska:
 mniej odpadów i większe wykorzystanie zdepozytowanych materiałów
 wyeliminowanie ruchu ciężarówek 
 równowaga zasobów terytorium poprzez ponowne wykorzystanie materiałów
 oszczędność CO2 

Z GAMĄ MASZYN MB CRUSHER KAMIENIOŁOMY I KOPALNIE ZWIĘKSZAJĄ SWOJE DOCHODY
 

  • firma wyposażona w kruszarki MB Crusher i łyżki przesiewające może przekształcić urobek w materiał wypełniający bez konieczności przestojów, stajac się tym samym bardziej konkurencyjną;
  • materiał otrzymany przy użyciu maszyn MB Crusher przekształca się w dochód: może zostać od razu wykorzystany na miejscu,
  • materiał przetworzony przez maszyny MB Crusher przekształca się w nową szansę biznesową: jest gotowy do sprzedaży,
  • konserwacja i utrzymanie są łatwe i szybkie: nie ma potrzeby korzystania z usług wyspecjalizowanych mechaników, ani kosztownych dla całej firmy przestojów,
  • maszyny MB Crusher zostały zaprojektowane tak, aby kruszyć i przesiewać także w miejscach trudnodostępnych, o ograniczonym polu manewru, bez dróg dojazdowych, lub też w miejscach o dużej gęstości zaludnienia,
  • czas kruszenia i przesiewania jest zredukowany, podobnie jak i koszty zuzycia,
  • MB Crusher oferuje bezpieczeństwo opatentowanej technologii, dyspozycyjność i wsparcie serwisowe 24 na 24 godziny, na pięciu kontynentach

Odkryj gamę kruszarek, przesiewaczy i frez dedykowanych do kamieniołomów i kopalni
i pracuj w pełni autonomicznie, kreując nowe możliwości biznesowe.

Przystosowują się do wszystkich maszyn operacyjnych, i do każdego miejsca wydobycia