Surowce wtórne w strefie „0 km”

13-07-2021

Łańcuch dostaw surowców znajduje się w trudnej sytuacji i dotknął wiele sektorów, w tym mechanikę i budownictwo. W tym samym czasie ceny wzrastają z miesiąca na miesiąc. Praca jest, ale nie ma pewności, kiedy można je zakończyć, roboty publiczne i prywatne mogą zostać zablokowanie, a placów budowy mogą mieć trudności we wznowieniu prac.

SĄ TACY, KTÓRZY ZNALEŹLI ROZWIĄZANIE BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY: ODZYSKUJĄC MATERIAŁY Z ROZBIÓREK.

W rzeczywistości gruz sam w sobie może stać się surowcem zdolnym do utrzymania aktywności placu budowy, nawet w przypadku braku materiałów, w miejscach trudno dostępnych lub w obrębie miast i centrów historycznych. Jak? Instalując jeden z osprzętów MB Crusher na maszynie operacyjnej, obecnej już na placu budowy.

Cały proces odbywa się na miejscu poprzez przetwarzanie odpadów, które są rozdrabniane i selekcjonowane, jako doskonały surowiec wtórny. Użyteczny i korzystny ekonomicznie proces, który czyni firmę w pełni autonomiczną, oszczędza koszty i czas składowania na wysypiskach lub zakupu nowych materiałów.

MB-G Włochy: chwytak przeładunkowy MB-G900 na placu rozbiórki budynku mieszkalnego

JAKIE KORZYŚCI?

 

1. NIEZALEŻNOŚĆ OD DOSTAW

Używając łyżki kruszącej BF70.2 - do redukcji objętości - i łyżki przesiewającej MB-S18 - do czyszczenia i sortowania materiału na miejscu, białoruska firma samodzielnie wyprodukowała wysokiej jakości materiał, gotowy do ponownego użycia.

  • Budowa nie miała żadnhych przestojów, z uwagi na opóźnienia w dostawach,
  • Prace zakończyly się w przewidzianych terminach,
  • Odpady staly się doskonałym surowcem wtórnym, dostępnym na miejscu.

2. OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW TRANSPORTU I UTYLIZACJI MATERIAŁÓW

W Serbia, dzięki łyżce kruszącej BF80.3 zamontowanej na koparce, która była już na miejscu, do stworzenia podłoża pod drogi w okolicy użyto żelbetu i materiałów rozbiórkowych ze starego budynku handlowego. Dzięki temu nasz klient był w stanie:

  • Skrócić czasu transportu i obniżyć koszty usuwania gruzu,
  • Wyeliminować koszty zakupu nowego materiału.
chwytak sortujący MB-G wyburza stary budynek

3. NAJLEPSZE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY

Dzięki chwytakowi sortującemu MB-G900, który pracuje przy rozbiórce i składowaniu gruzu z budynku mieszkalnego, nasz klient zgromadził materiały szybko, bezpiecznie i precyzyjnie.

Cechą charakterystyczną chwytaków MB Crusher jest czułość uchwytu: pozwala to na pracę z niezwykłą precyzją, a siła zamykania może być stopniowo zwiększana.

ODZYSKIWANIE ODPADÓW DOBRZE WPŁYWA NA ŚRODOWISKO 

Dzięki maszynom MB Crusher korzyści płynące z prawidłowego procesu odzyskiwania materiałów rozbiórkowych rozciągają się na środowisko i społeczność, dzięki:  ponownemu wykorzystaniu materiałów, które utrzymują równowagę na terytorium, zmniejszonemu wykorzystaniu pojazdów do transportu materiałów z i na miejsce rozbiórki, redukcji zapylenia, hałasu, emisji.

Argumenty, które są dziś fundamentalne dla odpowiedzialnych firm, które chcą być doceniane przez rynek coraz bardziej świadomy i zorientowany na gospodarkę o zamkniętym obiegu.