Rozbiórka budynku:
to wyłącznie odpady?

15-10-2019

Korzyści wynikające z wykorzystania kruszarek MB Crusher
w procesie ekologicznej rozbiórki (Green Demolition)

 

Nic - albo prawie nic - nie jest wyrzucane.
Wybierasz materiał, w razie potrzeby dokonujesz jego obróbki, a następnie ponownie go wykorzystujesz.

Wszystko to:

  • przy użyciu tylko jednego urządzenia​;
  • jednego operatora;
  • na miejscu​;
  • w krótkim czasie;
  • przy minimalnych nakładach.

Gama produktów MB Crusher jest precyzyjnie zaprojektowana i stworzona w oparciu o te potrzeby.

Niedawno pewna hiszpańska firma zburzyła swój stary magazyn, a następnie zbudowała kolejny w tym samym miejscu. Materiał pochodzący z rozbiórki został ponownie wykorzystane do odbudowy budynku.

Łyżka krusząca BF80.3 rozdrabnia odpady pochodzące z rozbiórki pewnego budynku we Francji.

We Francji pewnej firmie udało się przetworzyć prawie cały gruz z rozbiórki starego domu i ponownie wykorzystać go do budowy nowego, bezpośrednio na miejscu, zapominając o wszystkich problemach logistycznych i związanych z utylizacją.

W Turcji, operator koparki odzyskał i przetworzył materiał z rozbiórki pasa drogi, – mieszankę bazaltu i asfaltu – bezpośrednio na miejscu i po bardzo niskich kosztach.


Rozbiórka budynku: <br>to wyłącznie odpady?
Rozbiórka budynku: <br>to wyłącznie odpady?
Rozbiórka budynku: <br>to wyłącznie odpady?
Rozbiórka budynku: <br>to wyłącznie odpady?
Rozbiórka budynku: <br>to wyłącznie odpady?

Rozbiórka budynku: więc tylko i wyłącznie odpady?
Nie, wręcz przeciwnie.

Rozbiórka jest procesem składającym się z wielu etapów, wymagającym czasu, kosztów, stanowią one, jednakże, podstawę zmiany. Jeśli proces ten spełnia określone kryteria, wykorzystuje określone urządzenia, staje się zaletą dla firmy, która się nim zajmuje. Zrównoważona rozbiórka pozwala zaoszczędzić około 80% odpadów. Wyburzanie selektywne – green demolition lub deconstruction - może wydawać się droższe, bardziej wymagające, bardziej czasochłonne.

W rzeczywistości pozwala:
- zaoszczędzić pieniądze​;
- obniżyć koszty składowania odpadów​;
- zaoszczędzić czas​;
- zapewnia korzyści podatkowe​.

Rozbiórka selektywna jest zatem, pierwszym krokiem w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej w budownictwie i umożliwia maksymalne wykorzystanie uzyskanych odpadów, a dobry wynik zależy od rodzaju procesu wyburzeniowego i maszyn używanych do oddzielania i przetwarzania odpadów.

Każdy, kto korzysta z maszyn MB może nadać wartość odpadom z placów budowy, przetwarzając je w materiał wysokiej jakości, czyli przetwarzając surowiec w zysk.

Ponadto - jeśli jest dobrze zarządzany - zrównoważony projekt wyburzania ma znaczący wpływ na stan porzucania wielu obszarów miejskich i przemysłowych: gdzie zniszczony dom lub magazyn jest wyburzony i zastąpiony nowym, tam powstaje wartość dodana, przynosząca korzyści dla całego obszaru i społeczności mieszkającej w pobliżu.

Za pomocą kruszarek MB Crusher jakikolwiek typ kruszywa jest rozdrabniany i może być ponownie zutylizowany na miejscu.

Dzięki urządzeniom MB Crusher możliwe jest odzyskiwanie maksymalnej ilości i możliwie najlepszej jakości materiałów odpadowych, czerpiąc z tego konkretne korzyści:

  • obniżenie kosztów transportu odpadów;
  • obniżenie kosztów ich wysyłki na składowiska lub do zakładów przetwarzania;
  • anulowanie kosztów odkupu materiałów;
  • zysk wynikający z ponownego wykorzystania lub recyklingu materiałów.

Cel polegający na recyklingu 70% odpadów budowlanych do 2020 r., ustalony przez UE, jest zatem możliwy tam, gdzie stosuje się odpowiednie rozwiązania.