MB CRUSHER NA TARGACH AUTOSTRADA POLSKA : GOTOWY DO PROMOCJI SWOICH PRODUKTÓW W POLSCE

21-06-2018

Setki zwiedzających miały okazję zobaczyć pokaz demo łyżki kruszącej i łyżki przesiewajacej MB Crusher

W dniach 08 – 10 maja 2018 roku, MB Deutschland, niemiecki oddział MB Crusher, uczestniczył po raz kolejny,
w targach Autostrada Polska – Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego. W tym roku była to już ich 24° edycja. To ważne wydarzenie dla rynku polskiego, który obecnie jest w fazie pełnego rozwoju.

Image
Image

MB Crusher przygotował prawdziwy plac budowy. Strefa demo – jedyna na targach – gdzie najnowsze modele łyżki kruszącej BF80.3 oraz łyżki przesiewającej MB S18, przez całe trzy dni pracowały krusząc i przesiewając granit
i wapień, wzbudzając duże zainteresowanie i podziw zwiedzających.

Dużą ciekawostką dla zwiedzającyh byla także prezentacja głowic urabiających (MB - R500, 700, 800, 900), jak
i mniejszych modeli łyżek kruszących i przesiewających.

Image

Łyżka krusząca i łyżka przesiewająca znajdują zastosowanie w wielu sektorach, w szczególności przy budowie dróg, w kopalniach i kamieniołomach, przy wykopach i rozbiórkach na miejskich placach budowy, recyklingu, budowie rurociągów i kanalizacji a także tuneli.

MB Crusher oferuje całą gamę nowoczesnych urządzeń, które można montować na jakiejkolwiek maszynie operacyjnej, pozwajalące na uproszczenie prac związanych z kruszeniem, przesiewaniem i przerabianiem wszelkich odpadów, pozostałości, gwarantując zwiększenie zysków dla firm.  

MB przekształca jakąkolwiek maszynę operacyjną w prawdziwą kruszarkę, zdolną do pracy z każdym materiałem, bezpośrednio na placach budowy. Pozwala to na odnotowanie znaczących oszczędności i ograniczenie kosztów transportu, wyposażenia i paliwa. W krótkim czasie koszt zakupu łyżki zwraca się, a zyski mnoża się poprzez cały czas jej użycia.