Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg

25-02-2020

Prace na mostach, tunelach i przejściach dla pieszych mogą być problem dla tych, którzy nimi zarządzają, zwłaszcza podczas prac w centrach miast oraz na drogach o dużym natężeniu ruchu.
Rozwiązaniem jest freza MB Crusher, z uwagi na precyzję i zminimalizowane wymiary, gwarantując jednocześnie doskonałą wydajność nawet w przypadku skomplikowanych projektów.


Dlaczego frezy MB Crusher okazały się dobrym rozwiązaniem dla tego rodzaju projektów, w różnych krajach świata?

Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg
Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg
Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg
Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg

Są to niezwykle wszechstronne maszyny, idealne dla:

 • wyrównania dróg i mostów, pogłębiania koryt rzek, gdzie są w stanie działać nawet w zanurzeniu;
 • profilowania wykopów tworzonych w trakcie budowy systemów wodociągów i kanalizacji miejskich;
 • profilowania ścian skalnych w kopalniach i kamieniołomach;
 • wyburzania budynków, przy obróbce fundamentów, w strefach o dużej gęstości zaludnienia;
 • spulchniania gleby i innych terenów.

Oto w jaki sposób, niektórzy nasi klienci użyli je na swoich budowach:

Niemcy. W Dreźnie, należało usunąć wypełnienia cementowe, z zabytkowego mostu Augustusbrücke, na rzece Łaba. Stwarzały one problemy dla tej struktury. Należało jednocześnie znaleźć osprzęt, który mógłby pracować na obecnej  już na budowie koparce Liebherr 918.
Klient znalazł rozwiązanie w postaci frezy MB-R800, z pomocą której przeprowadził prace w dwóch fazach:

 • frezowanie przekątnych połączeń mostowych, aby uwolnić spoiny dylatacyjne. Było to bardzo delikatne zadania, a freza MB Crusher sprostała temu bez wytwarzania nadmiernych drgań, które mogłyby uszkodzić strukturę;
 • usunięcie części z cementu wypełniające łuki mostu, poprzez frezowanie nawet do 3 m głębokości.

Także na terytorium Niemiec, tym razem w Berlinie, konieczne było wyburzenie starego mostu, który przebiegał ponad ruchliwą autostradą AVUS, bez stwarzania ograniczenia w ruchu drogowym.

Pierwsza część prac, została wykonana przy użyciu frez o dużych gabarytach, natomiast frezy MB Crusher (MB-R800 aplikowalna na koparki o tonażu pomiędzy 10 - 22 ton, MB-R900 do maszyn operacyjnych o tonażu 19-35 ton) zostały wybrane do usunięcia z mostu warstw cementu i smoły.


Na Korsyce, freza MB-R500 - najmniejsza z gamy - pracowała, zawieszona 5 metrów nad powierzchnią morza.

Il Problemem był sam plac budowy:
wąski;
- z ograniczonym miejscem manewru;
- zawieszony pomiędzy ziemią i morzem;
- gdzie mogła pracować tylko jedna maszyna operacyjna i to o ograniczonym tonażu.

Rozwiązanie?
Freza MB-R500 zainstalowana na midi koparce Bobcat E85.

Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg
Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg
Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg
Frezy MB Crusher: użyte przy budowie mostów i dróg

Mała, poręczna i kompaktowa, mała freza MB jest bardzo uniwersalna, ponieważ może być wyposażona w:

 • zestaw rotacji, który pozwala operatorowi na obracanie frezy bezpośrednio z kabiny bez zatrzymywania pracy;
 • zestaw regulacji głębokości frezowania;
 • ogranicznik zapylenia;
 • zestaw osłony bębna - do obniżenia zapylenia.

W Witzeeze, w Niemczech, trzeba było pogłębić koryto rzeki, aby zwiększyć przepustowość a także przeciwdziałać powodziom. Interwencja polegała na usunięciu części muru betonowego mostu i części skalistego dna na głębokości 1,5 metra pod wodą. Do tej pracy klient wybrał frez MB-R700, który może pracować pod wodą bez szkody dla systemów hydraulicznych i mechanicznych, podobnie jak wszystkie inne modele głowic urabiających MB.


Gdzie jest problem do rozwiązania, tam frezy MB Crusher okazują się doskonałymi rozwiązaniami, w szczególności do prac, które wymagają:

- precyzji frezowania;

- zwrócenia uwagi na środowisko pracy;

- przestrzegania norm;

- redukcji kosztów i czasu.