MB Crusher - 5 prostych sposobów na pozbycie się odpadów

30-07-2019

Świat recyklingu odpadów jest w ciągłym ruchu, często w jednym kierunku: znaleźć sposób na ich zagospodarowanie. Gospodarka odpadami, jest istotnie, jedną z nadrzędnych potrzeb operatorów, placów budów, kamieniołomów i administracji. Trudności pojawiające się w tym zakresie, spowodowane są także przez problemy związane z zanieczyszczeniami, hałasem i pyłami powstającymi w trakcie ich przetwarzania, a także rodzaje maszyn, jakich się używa, ich koszt utrzymania i konserwacji, trudności w ich transporcie.   


MB Crusher - 5 prostych sposobów  na pozbycie się odpadów
MB Crusher - 5 prostych sposobów  na pozbycie się odpadów
MB Crusher - 5 prostych sposobów  na pozbycie się odpadów
MB Crusher - 5 prostych sposobów  na pozbycie się odpadów


Najłatwiejsze rozwiązanie zostało opatentowane przez MB Crusher. 

Przeprowadzenie pełnego cyklu recyklingu materiałów na budowie jest teraz możliwe. Wyniki są natychmiastowe: obniżenie kosztów, transportu, zanieczyszczenia środowiska i wzrost opłacalności samej budowy. MB Crusher przekształca jakąkolwiek maszynę operacyjną w wydajny i niezawodny instrument do przerabiania materiału i odzyskanie go w pełni, tak aby mógł być ponownie wykorzystany albo odsprzedany do innych zastosowań.

 

Z produktami MB recykling odpadów przekształca się w czysty zysk. Ale nie tylko. 


 
  • Obniżanie kosztów

Kruszenie i przesiewanie bezpośrednio na miejscu, pozwalają na to, aby plac budowy był niezależny i wolny od kosztów utylizacji odpadów i transportu. Nawet w przypadku dużych kamieniołomów. W Arabii Saudyjskiej, na przykład, łyżka krusząca BF135.8 (do zainstalowania na koparkach o ciężarze większym niż 43 tony) i łyżka przesiewająca MB-S18 ( dostosowana do koparek o wadze pomiędzy 20 a 35 ton) przetworzyły odpady z budowy, które zostaly ponownie wykorzystane na budowie metra w Riyadh. W praktyce, ta sama firma, która wydobyła materiał, dokonała jego wyboru, przekruszyła go i użyła ponownie. A wszystko to, w kompletnej autonomii i przy znaczącym obniżeniu kosztów.  

 

  • Kreując zyski z odpadów

Materiały otrzymane po przerobieniu odpadów, dzięki rozwiązaniom MB Crusher, przekształcają się w jakość: certyfikowana i gwarantowaną, tak aby stały się zyskiem. Tak, jak nam donoszą z jednej z budów na północy Włoch "Dzięki łyżce kruszącej MB gruz przerabia się tak, aby z odpadu stał się produktem z certyfikatem jakości CE. Wyburzyliśmy szereg chlewni ze zbrojonego betonu i potem je odbudowaliśmy. Nie stanowił problemu materiał zbrojony, dlatego że łyżka MB była wyposażona w separator żelaza. Otrzymany z przekruszenia materiał nadawał się doskonale do ponownego wykorzystania, bezpośrednio na placu budowy."   

 

  • Obniżając zużycie

Materiał "z odzysku" uzyskany dzięki maszynom MB może być użyty od razu na budowie, do wypełnień, nowych konstrukcji i innych prac. Może być także odsprzedany. Obydwa rozwiązania oznaczaja pewną i mierzalną rentowność dla budowy. 
Używając łacznie dwóch produktów MB - łyżki kruszącej i przesiewającej-jedna ze szwajacarskich firm opracowała kompletny cykl recyklingu: redukcja objętości, oczyszczenie materiału i ponowne wykorzystanie go na miejscu budowy. "Rozważaliśmy poszukiwanie systemu, aby obniżyć koszty, które pozwoliłyby na ponowne wykorzystanie materiału, w taki sposób aby być konkurencyjnymi na rynku dla naszych klientów. Ponadto dzięki produktom MB, redukujemy zużycie, koszty zatrudnienia, koszty amortyzacji maszyn, uzyskując  doskonały recykling po bardzo konkurencyjnych cenach, bez problemów z przestojami, których nie są w stanie zagwarantować inne rozwiązania."


  • Inwestując w produkt o długiej wytrzymałości

"W formie, pomimo upływających lat" odnosi się także do produktów MB. To inwestycja, która zwraca się w krótkim czasie, a wystarcza na długie lata. W jednym z kamieniołomów 30 kilometrów od Lubljany, łyżka krusząca BF120.4 kruszy skały dolomitowe już od ponad 10 lat: słoweńska firma opowiada, z dużą satysfakcją, że jedyna, poważniejsza interwencja serwisowa, dotyczyła wymiany paska transmisyjnego, i została wykonana w łatwy sposób przez operatora koparki, bezpośrednio w kamieniołomie, bez potrzeby przewożenia łyżki do specjalistycznego warsztatu technicznego.

 

  • Pracując bezpiecznie

Przerabianie materiałów, przy użyciu produktów MB Crusher jest łatwe, dlatego że siedzi się w kabinie koparki. Zbiera się materiał i kruszy lub przesiewa nawet bezpośrednio na ciężarówkę albo zasypuje wykop. Jeżeli materiał jest zbrojony, nie ma problemu: po przekruszeniu, można zebrać żelazo za pomocą separatora - zainstalowanego bezpośrednio na łyżce kruszącej lub przesiewającej MB Crusher. Kierując zawsze wszystkimi pracami z kabiny koparki. 

Także serwis i konserwacja jest łatwa i szybka: wystarczy zwykły śrubokręt, nie ma konieczności wyspecjalizowanego personelu, i kosztownych przestojów maszyny i całej budowy.

Na jednej z budów, na północy Europy, opowiadają nam: " Kupiliśmy łyżkę kruszącą kilka lat temu i używaliśmy jej na kilku budowach mieszkań jednocześnie, teraz, na budowie takiej jak ta, BF90.3 pozwala nam kruszyć materiał z wyburzeń z dużą różnorodnością. Rzeczywiście nie potrzeba specjalnego transportu, wystarczy tylko załadować łyżkę na tą samą ciężarówkę, na której przewożona jest koparka. Kiedy łyżka jest już na budowie, jej montaż i instalacja są łatwe i szybkie, jesteśmy w stanie w kilka minut rozpocząć pracę."