Kruszy bazalt w Dżibuti

25-06-2018
Image

Przeznaczone jako osprzęt do koparek i innych maszyn łyżki kruszące włoskiej firmy MB Crusher sprawdzają się na wielu placach budowy, w najróżniejszych zadaniach i zastosowaniach. Nie inaczej jest na budowie Międzynarodowej Strefy Wolnego Handlu w porcie w Dżibuti, gdzie zaskakuje wydajnością i wszechstronnością ceniona przez użytkowników łyżka BF120.4.

[ATM, Czerwiec 2018]

Dżibuti to prawie półmilionowa stolica państwa Dżibuti i największy port Afryki Wschodniej na styku Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej, pełniący kluczową rolę w wymianie handlowej w tej części Czarnego Lądu.

To jeden z najważniejszych powodów, dla którego władze portu i tutejszej strefy ekonomicznej zdecydowały o budowie Międzynarodowej Strefy Wolnego Handlu Dżibuti (DIFTZ - Djibouti International Free Trade Zone) zajmującej teren o powierzchni 48 km².

Warta 3,5 mld dolarów inwestycja ma docelowo wygenerować ponad 200 tys. nowych miejsc pracy i umocnić znaczenie portu Dżibuti jako ważnego ogniwa łączącego globalne handlowe szlaki morskie w ramach inicjatywy nowego jedwabnego szlaku.

Ma również stać się bazą strategiczną dla globalnego biznesu, zapewniającą dostęp do szybko rosnącego rynku afrykańskiego. Budowę DIFTZ rozpoczęto dosłownie w tydzień po uruchomieniu nowej linii kolejowej o długości ponad 752 km, łączącej stolicę Etiopii Addis-Abebę z portem w Dżibuti.

Szybki wybór

W tym ważnym projekcie znaczącą rolę odgrywała i odgrywa łyżka krusząca MB Crusher BF120.4, a na jej wybór w znacznej mierze wpłynął... film na kanale firmowym MB Crusher w serwisie You Tube.

Po jego obejrzeniu pan Yangkai, odpowiedzialny za projekt DIFTZ dyrektor generalny uczestniczącej w budowie chińskiej firmy Yangkai, był pod wrażeniem mocy i efektywności łyżek włoskiego producenta.

Te zalety miały duże znaczenie, bo celem firmy była redukcja kosztów poprzez możliwość ponownego wykorzystania materiałów pozyskiwanych na budowie, których transport oznaczałby poniesienie dodatkowych kosztów. Zwiększając ilość kruszyw wytwarzanych bezpośrednio na budowie, firma Yangkai mogła zatem zmniejszyć ilość materiałów odpadowych, wymagających wywózki na odległe składowiska.

Jakość oraz ilość kruszyw pozyskiwanych dziennie przez łyżkę BF120.4 była jednym z głównych aspektów, które firma wzięła pod uwagę, decydując się na zakup tego produktu. Decyzja zapadła bardzo szybko, a dyrektor Yangkai podkreśla, że po osobistym zweryfikowaniu ogromnej wydajności łyżki BF120.4, także dziś wybrałby ten osprzęt, nie biorąc nawet pod uwagę innych opcji.

[...]