Prace na placach budów o dużym natężeniu ruchu?

16-02-2021
Prace na placach budów o dużym natężeniu ruchu?

Wyburzanie, przebudowa, budowa portów i lotnisk to praca, która ma wiele ograniczeń, ze względu na duże natężenie ruchu, zarówno w dzień jak i w nocy. Logistyczny problem, który można rozwiązać, jeśli praca ma być wykonana:

  • Szybko
  • Na miejscu
  • Bez dodatkowych kosztów

Jak to zrobić? Z maszynami MB Crusher potrzeby tego typu budów rozwiązuje się szybko a firmy, które zarządzają projektami, w strefach lotnisk i portów, zwiększają zyski i poprawiają wydajność pracy. 

 

OTO NIEKTÓRE BUDOWY, NA KTÓRYCH MB CRUSHER ZWIĘKSZA TWOJE ZYSKI PRZY JEDNOCZESNYM OBNIŻENIU KOSZTÓW

PRZEKRUSZENIE MATERIAŁU I WYELIMINOWANIE KOSZTÓW TRANSPORTU

Port Conakry w Gwinei to kolos, który co roku rejestruje przepływ około 2 milionów ton towarów. Inwestycja o wartości około 300 milionów dolarów miała na celu renowację podłoża w strefie magazynu kontenerów,  zdeformowanego przez ciągłe składowanie bardzo ciężkich materiałów.

CEL: wyeliminowanie istniejących samozabezpieczających betonowych bloków i  wzmocnienie podłoża poprzez położenie nowych.

ROZWIĄZANIE: użycie kruszarki mobilnej BF80.3 MB Crusher. Dzięki tej pojedynczej maszynie, zamontowanej na pracującej już na budowie koparce, klient przekruszył na miejscu istniejące bloki, zmniejszając je do granulometrii 0-3 cm. Następnie rozprowadził je na podłożu, tworząc mieszankę doskonałej jakości, zdolną wytrzymać duże obciążenia.  Praca wykonywana na bardzo małej powierzchni, eliminując koszty transportu materiałów i unikając wjazdów i wyjazdów ciężkich pojazdów.

REDUKCJA OBJĘTOŚCI ODPADÓW BEZ  KONIECZNOŚCI TRANSPORTU MATERIAŁU   

W Trypolisie, konieczne było usunięcie z terenu lotniska, gruzu z budynków zawalonych  w wyniku bombardowań, nie utrudniając jednocześnie funkcjonowania samego lotniska. Taka sama potrzeba, pojawiła się na lotnisku w Hongkongu podczas niektórych prac związanych z jego przebudową.

CEL: szybkie oczyszczenie terenu, unikanie ciągłego ruchu pojazdów.

ROZWIĄZANIE: w obu przypadkach zastosowano mobilną kruszarkę BF120.4, co umożliwiło bezproblemowe dotarcie do każdego miejsca na placu budowy, w celu zredukowania gruzu do pożądanej wielkości frakcji.  Rozdrobniony materiał został następnie ponownie wykorzystany jako podłoże na innych placach budowy. Wynik - recykling bezpośredni, bez kosztów transportu i zakupu nowych surowców.

SZYBKA PRACA NA OGRANICZONEJ POWIERZCHNI

W porcie w Dublinie, w Irlandii konieczne było przetransportowanie kruszarki na plac budowy przez stare, wąskie uliczki.

CEL: ograniczyć koszty transportu i przerabiania materiału.

ROZWIĄZANIE: łyżka krusząca BF120.4 pojawiła się  na budowie, zainstalowana na koparce, pokonując bez problemu wąskie uliczki.

Pozwoliło to klientowi na natychmiastowe pozbycie się i odzyskanie gruzu, uzyskując w ten sposób gotowy do użycia materiał, który został wykorzystany przy budowie nowego 8-kondygnacyjnego kompleksu. Materiał z recyklingu z łyżki kruszącej, nie tylko nie jest już kosztem, ale stał się źródłem dochodu.

WIĘKSZA PRECYZJA, ABY LEPIEJ WYKORZYSTAĆ ZASOBY

Przenosimy się na Daleki Wschód, do Japonii, na ważny obszar portowy. Projekt budowy przewiduje wzmocnienie falochronów, rozciągniętych na kilometry, w celu ochrony infrastruktury cywilnej i operacyjnej, która powstanie w pobliżu portu.

CEL: frezowanie cementowej powierzchni na ograniczonej przestrzeni i wytworzenie jak najmniejszej ilości odpadów.

ROZWIĄZANIE: dzięki precyzji cięcia, freza MB-R800 usunęła całą powierzchnię betonową, aby zapewnić, dobre przywieranie nowej warstwy do starej powierzchni. W ten sposób zapewniono wodoszczelność, stabilność i zewnętrzne odprowadzanie wody bez wytwarzania nadmiaru odpadów.