Kamień po kamieniu…to łatwiejsze niż myślisz!

16-03-2021
CZY POMYŚLAŁEŚ KIEDYŚ, ŻE TEGO TYPU PRACE MOŻNA WYKONAĆ SZYBKO, NA MIEJSCU I BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW?

CZY POMYŚLAŁEŚ KIEDYŚ, ŻE TEGO TYPU PRACE MOŻNA WYKONAĆ SZYBKO, NA MIEJSCU I BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW?

✓ Zapobieganie osuwiskom 
✓ Zwalczanie erozji gleby i pustynnienia terenów
✓ Stabilizacja gleby

✓ Unikanie zalewów i powodzi
✓ Poszerzanie zboczy

✓ Budowanie nasypów drogowych i kolejowych
✓ Budowanie ekranów akustycznych

Z osprzętem MB Crusher wszystkie te działania prewencyjne stają się łatwe i szybkie:

 • Ponieważ materiały dostępne na miejscu są ponownie wykorzystywane: brak kosztów zakupu;   
 • Ponieważ nic nie trzeba transportować z budowy: brak kosztów transportu; 
 • Ponieważ szanuje się środowisko: żadnych odpadów.

 

PROJEKT: BUDOWA NASYPU DROGOWEGO
PROJEKT: BUDOWA NASYPU DROGOWEGO
PROJEKT: BUDOWA NASYPU DROGOWEGO
PROJEKT: BUDOWA NASYPU DROGOWEGO

PROJEKT: BUDOWA NASYPU DROGOWEGO

Sonia jest geotechnikiem w firmie budowlanej odpowiedzialnej za budowę muru oporowego z ziemi stabilizowanej mechanicznie w celu zastąpienia istniejącego muru betonowego.

Na placu budowy został wykorzystany sprzęt MB Crusher:  w fazie kruszenia i przesiewania, dzięki czemu z łatwością rozwiązali problemy związane z zagospodarowaniem odpadów i ograniczoną przestrzenią manewrową ze względu na nachylenie górskiej drogi.

Ale najważniejsze jest to, że dzięki zastosowaniu łyżki kruszącej MB-C50 i przesiewacza MB-S10,  zredukowali koszty budowy, dlatego że:

 • przesiali ziemię i przekruszyli powstałe kamienie;
 • uzyskali tłuczeń, który został ponownie wykorzystany jako drenaż;
 • wypełnili szalunki kamyczkami znajdującymi się w ziemi;
 • pracowali bez utrudniania ruchu;
 • zaoszczędzili na kosztach transportu odpadów.

 

PROJEKT: BUDOWA KAMIENNEGO MURU BEZ ZAPRAWY

PROJEKT: BUDOWA KAMIENNEGO MURU BEZ ZAPRAWY

Technikę budowy murów z kamienia stosuje się od wieków, jest znana na tyle, że ​​została wpisana przez UNESCO na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w celu ochrony.

Techniki budowy murów z kamienia różnią się w zależności od obszaru, ale wszystkie obejmują umieszczanie kamieni jeden nad drugim, bez użycia innych materiałów niż, w niektórych przypadkach, sucha ziemia.

Jednak z biegiem czasu nawet najstarsze techniki dodawały do ​​pracy „rzemieślników” - wykwalifikowanej siły roboczej, która niestety zanika - nowego sprzętu, takiego jak chwytaki sortujące MB-G, za pomocą których można układać kamienie, skały:

 • o dowolnym kształcie i rozmiarze;
 • z niezwykłą precyzją;
 • w szybki sposób.

Nachylona płyta mocująca pozwala chwytakom MB na większy zasięg i umieszczanie kamieni z niezwykłą precyzją, w przeciwieństwie do innych urządzeń - takich jak łyżka do kopania - z którymi byłoby to niemożliwe.

Możliwe jest także zainstalowanie zestawu zębów, które ułatwiają uchwyt i kontrolę nad materiałami o niestandardowym ciężarze i formie.

 

PROJEKT: NAPRAWĘ USZKODZONEGO MURU OPOROWEGO SKARPY

PROJEKT: NAPRAWĘ USZKODZONEGO MURU OPOROWEGO SKARPY

W trakcie trwania pandemii Covid19, Służby Cywilne regionu Friuli Venezia-Giulia zleciły lokalnej firmie naprawę uszkodzonego muru oporowego skarpy.

Zdecydowano się na wykonanie robót z użyciem drewna i kamienia, ale trudności było wiele: z tego powodu firma zdecydowała się na pracę z dwoma maszynami MB Crusher, łyżką kruszącą MB-C50 i łyżką przesiewającą MB-S10, dzięki czemu było możliwe. :

 • odzyskanie uzyskanego materiału;
 • wytworzenie materiałów o doskonałej jakości;
 • użycie go natychmiast jako drenaż;
 • wyeliminowanie wszelkich kosztów logistyki i zakupu kruszywa.

Czy zatem nie jest marzeniem każdej firmy posiadanie w swojej flocie wszechstronnego, łatwego w obsłudze sprzętu, który umożliwia precyzyjną, szybką i oszczędną pracę?