Jak uwolnić materiały od żelaza na budowie?

19-10-2021

Aby poddać recyklingowi materiały zbrojone, należy najpierw usunąć z nich żelazo. Jest to czasami  skomplikowaną operacją, na którą składa się kilka problemów.
 

Często stosowane na budowach metody odzyskiwania żelaza z materiału powodują:

✘ Zwiększenie kosztów i czasu

✘ Długie okresy przestoju z powodu uszkodzeń, które mogą być spowodowane przez zbrojenia.

Istnieje jednak łatwiejszy i szybszy sposób wykonania tego zadania, z wykorzystaniem własnej maszyny, bezpośrednio na miejscu.

 

ZOBACZMY KILKA PRZYKŁADÓW

Rozbiórka starego budynku

Podczas rozbiórki budynku z lat 30-tych zastosowanie łyżki kruszącej BF90.3 firmy MB Crusher umożliwiło przekruszenie całego materiału zbrojonego, odzyskując żelazo. Dzięki temu uzyskany materiał mógł zostać natychmiast użyty do podbudowy przy budowie parkingu.

W tym dawnym budynku z lat 30-tych, który należał do zgromadzenia zakonnego, a następnie do organizacji charytatywnej, zostanie uruchomiony projekt oferujący: 26 mieszkań dla beneficjentów, prywatne ogrody na parterze, wspólny ogród warzywny.

ZALETY tego wyboru są liczne:

Ekologiczne, promujące recykling i zmniejszające zużycie materiałów naturalnych
✔ Logistyka, aby zmniejszyć emisję CO2 związaną z ruchem samochodów ciężarowych wywożących gruz i zaopatrujących się w materiały
✔ Ekonomiczny, redukuje koszty utylizacji i transportu

Jak uwolnić materiały od żelaza na budowie?

Odzyskiwanie materiałów

Po próbach przerobienia przesianych materiałów najpierw za pomocą kruszarki gąsienicowej, a następnie chwytaka wyburzeniowego, jeden z naszych klientów zdecydował się na zastosowanie łyżki kruszącej BF90.3.

Za pomocą separatora żelazo zostało oddzielone bez uszkodzenia maszyn a otrzymana frakcja nadawała się idealnie do ponownego wykorzystania jako podbudowa.

Żelazo wydostaje się dzięki sile grawitacji
✔ Zbrojenie segregowano za pomocą separatora żelaza 24V zamontowanego na łyżce kruszącej,  obsługiwanego bezpośrednio z kabiny
✔ Budowa zakończona w krótkim czasie

Jak uwolnić materiały od żelaza na budowie?

Odzyskiwanie 360°

Recykling zbrojonych materiałów jest kosztowny i skomplikowany. Pomimo to, ten rodzaj materiału nadaje się do recyklingu i łatwo nadaje się do ponownego wykorzystania, jeśli jest przetwarzany przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Problem ten można rozwiązać poprzez zamontowanie na obecnej na miejscu koparce - kruszarki szczękowej i szybkie zmniejszenie rozmiaru kruszywa.

Żelazo wydostaje się dzięki sile grawitacji.

ZALETY są wielorakie:

Szybkie oddzielanie materiałów bezpośrednio na placu budowy
Autonomia recyklingu
✔ Brak kosztów transportu i utylizacji