„Maleństwa” firmy MB Crusher

06-12-2017
Pozostałości i odpady, które dawniej traktowane były jako materiały do utylizacji, dzięki MB przekształcane są w nowe źródła dochodu, zapewniając dodatkowo korzyści w zakresie ochrony środowiska.

Pozostałości i odpady, które dawniej traktowane były jako materiały do utylizacji, dzięki MB przekształcane są w nowe źródła dochodu, zapewniając dodatkowo korzyści w zakresie ochrony środowiska.

Jeszcze nie tak dawno nikt o tym nie myślał. Potem pojawiła się firma MB Crusher, która zaprojektowała i wyprodukowała maszyny do przekształcania ładowarek, miniładowarek i ładowarko-koparek w mobilne linie do rozdrabniania i przesiewania.

Prawdziwe arcydzieła mechaniki, jakim są modele łyżek kruszących MB-L i łyżek przesiewających MB-LS, można montować na każdego rozmiaru miniładowarce, ładowarce i ładowarko-koparce, od 2,4 do 25 ton. Działają w prosty sposób, tak jak modele łyżek kruszących i przesiewających do koparek. Zapewniają możliwość kruszenia i przesiewania materiału bezpośrednio na placu budowy.

Firmy korzystające z powyższych produktów zyskują liczne korzyści, takie jak oszczędność w zatrudnieniu personelu, ponieważ potrzebny jest tylko jeden operator do obsługi maszyny roboczej; oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ materiał przetwarzany jest bezpośrednio na placu budowy, bez konieczności przewożenia go na wysypisko lub zakupu nowego materiału; więcej swobody na placach budów, przede wszystkim tych mniejszych lub wewnątrz hal produkcyjnych, ponieważ MB-L i MB-S są kompaktowe i łatwe w obsłudze; wkład w ochronę środowiska, ponieważ materiał poddawany jest recyklingowi na miejscu, co ogranicza zanieczyszczanie środowiska z uwagi na brak konieczności transportu materiału na wysypisko.

„Maleństwa” firmy MB Crusher

Estetyka wykonania i wytrzymałość

Łyżki kruszące MB-L i MB-LS pracują korzystając z instalacji hydraulicznej maszyny roboczej, na której zostały zamontowane.
MB-L zbierają materiał pozostały po rozbiórce lub pracach ziemnych, a następnie go rozdrabniają. Wielkość otrzymywanego materiału może być regulowana za pomocą montowanych w maszynie przekładek.
Łyżki MB-LS wykorzystywane są do oddzielania materiału odpadowego, pochodzącego z jakiegokolwiek rodzaju obróbki, zarówno planowanej, jak i nieplanowanej. Przesiany materiał może być wykorzystywany do drenażu, obsypywania przewodów podziemnych, wypełniania wykopów. Może też zostać odsprzedany.

„Maleństwa” firmy MB Crusher
„Maleństwa” firmy MB Crusher

Wszystkie modele MB-LS wyposażone są w kosze z wymiennymi panelami modułowymi. Pozwala to użytkownikowi szybko zmieniać wymiar przesiewanego materiału. Wyjątkowy i innowacyjny stożkowy kształt kosza pozwala zwiększyć wydajność produkcji na godzinę, zapewniając przesianie całego zgromadzonego materiału. Bez pozostałości. Tak jak wszystkie maszyny z gamy MB, również gama MB-L i MB-LS jest w 100% produktem włoskim oraz posiada certyfikat Hardox in My Body. Są to zatem maszyny wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów, odporne na upływ czasu i najtrudniejsze nawet warunki pracy.

Od miejsc rozbiórki po czyszczenie wielkich pieców

Łatwo jest zobaczyć przy pracy łyżkę krusząca MB-L lub przesiewającą MB-LS. Wielu klientów zdecydowało już o przekształceniu posiadanych kompaktowych maszyn w prawdziwe kruszarki i przesiewacze, w wielu obszarach zastosowania.

Niektórzy klienci używają maszyn do przesiewania ziemi podczas prac w zakresie porządkowania terenów zielonych.
Inni używają je do przesiewania odpadów metalowych, tak jak w przypadku dużego centrum recyklingu w Padwie. Wielu klientów korzysta z maszyn w miejscach rozbiórki.

Jeszcze inni do układania nowych rurociągów, oczyszczania plaż lub porządkowania publicznych stref zieleni.

Najmniejsze modele przeznaczone są do recyklingu metali i żużla stalowniczego z okresowego czyszczenia wielkich pieców. Odpady zostają oczyszczone z pozostałości pyłów i mogą zostać sprzedane jako dobrej jakości stal.

Modele dla każdego

MB Crusher przygotował kompletną gamę łyżek kruszących i przesiewających do ładowarek, miniładowarek i ładowarko-koparek.

Łyżki kruszące MB-L

MB-L120 do miniładowarek o masie 2,8 tony oraz koparko- ładowarek i koparek od 5 do 7 ton.

MB-L140 do miniładowarek o masie 3 ton oraz koparko-ładowarek i koparek od 6 do 8 ton.

MB-L160 do miniładowarek o masie 4,5 tony oraz koparko-ładowarek i koparek od 7 do 10 ton.

MB-L200 do miniładowarek o masie 6 ton oraz koparko-ładowarek i koparek od 7 do 10 ton.

Łyżki przesiewające MB-LS

MB-LS140: do miniładowarek o masie 2,6 ton

MB-LS170: do ładowarko-koparek i koparek od 6,5 do 11 ton

MB-LS220: do koparek i ładowarko-koparek od 12 do 25 ton