Kanalizasyon

Kanalizasyon
Kanalizasyon

Kanalizasyon

MB sayesinde şantiye alanındaki kazıdan çıkan malzemeyi öğütülerek tekrar aynı yerde  kullanılması, yol onarımı, kanalizasyon yapımı veya onarılmasında, su boru hatları, doğal gaz boru hatları gibi alanlarda büyük tasarruflar sunmaktadır.

MB tüm kanal yapısının inşaa edilmesinde, çevreye duyarlı bir şekilde herhangi malzeme nakliyesi olmadan, daha önce kazıdan çıkan malzemeleri aynı yerde değerlendirmeye olanak sağlıyor.