Türkiye'deki MB-S18'den büyük performans

2015 Yılında yapımını üstlenmiş olduğumuz, BOTAŞ Bozova deplase petrol boru hattı projesinde başlangıçtan bu yana eleme kovalarını kullanmaktayız. Tercih sebepleri aşağıda özetlenmektedir;

1-Geleneksel eleme yöntemleri yerine kovaların kullanımı, kazı yapılan alanda eleme yapma imkan ve kolaylığını sağlamaktadır.
Böylece eleme ekipmanlarının sürekli taşınması veya elenmiş malzemeleri kamyon ile taşıma gibi maliyetler ortadan kalkmaktadır.

2-Boru hattı kanal kazısı sonrasında ortaya çıkan malzemelerin, yerinde doğrudan ve tekrar dolgu amaçlı kullanılmasını sağlamaktadır.
Böylece kazı fazlası malzeme miktarını azaltarak, nakliye tasarrufu sağlamakta ve nihai depolama alanı bulma zorluklarını azaltmaktadır.
Aynı zamanda çevreye geri dönüşüm açısından da yarar sağlamaktadır

3-Bir aksesuar olarak taşınabilir ve kullanışlı olması, sahadaki birbirinden uzak mesafelerde çalışan çeşitli iş makinalarına aktarılabilmesini mümkün kılmaktadır.
Çeşitli model ve tipdeki iş makinalarına monte edilebilme kolaylığı, arazideki engeller açısından ağır iş makinaları kullanımı ve dolayısı ile yakıt, operatör v.s gibi maliyetleri azaltmaktadır.

MB sayesinde şantiye alanındaki kazıdan çıkan malzemeyi öğütülerek tekrar aynı yerde kullanılması, yol onarımı, kanalizasyon yapımı veya onarılmasında, su boru hatları, doğal gaz boru hatları gibi alanlarda büyük tasarruflar sunmaktadır.

MB tüm kanal yapısının inşaa edilmesinde, çevreye duyarlı bir şekilde herhangi malzeme nakliyesi olmadan, daha önce kazıdan çıkan malzemeleri aynı yerde değerlendirmeye olanak sağlıyor.

Ürünler