18 Mart 2018. TÜM DÜNYADA HER ŞEY İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM GÜNÜ.

12-03-2018
18 Mart 2018. TÜM DÜNYADA HER ŞEY İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM GÜNÜ.

Gezegenimiz için giderek sürdürülemez hale gelen maliyet ile işletmelerin ve
doğanın ulaşabileceği ekonomik ve çevresel tasarruflar arasında.

Dünyadaki yedinci en önemli kaynaktır. Doğa için hiçbir şey sormadan diğer ihtiyaçları karşılamanın bir gereğidir.  Geri Dönüşüm, bir fırsattan çok daha fazlasıdır. Günümüzde ise insanlar için, çevre için, şirketler için daha da önemli bir çözümdür.

18 Mart 2018 'de tüm dünya, geri dönüşüme adanmış ilk dünya günü olan Küresel Geri Dönüşüm Günü'ne katılıyor. Ayrıca, MB Crusher, dünyanın her yerinde geri dönüşümün sebebini desteklemek için her gün taahhütte bulunan bir şirket olarak girişimleri birleştiriyor.

18 Mart 2018. TÜM DÜNYADA HER ŞEY İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM GÜNÜ.

Bugün, Avrupa'da oluşan tüm atıkların yaklaşık %30'unu inşaat ve yıkım atığı oluşturmaktadır.

Çoğu Avrupa ülkesi, şirketleri geri dönüşüm yapmaya zorlamak için yasalar tasarlamaktadır. Atlantik genelinde, Kolombiya'daki gibi öneriler atık yüzdesini geri dönüştürmeye yöneliktir.

İnert madde biriktirmeye ve yönetmemeye devam etmek gezegenimiz için sürdürülemez bir maliyet haline geldi.  Şirketlerin görevi, çevre ve insan haklarına saygı göstermek için atık masraflarını desteklemektir.

Bugün ise, geri dönüşüm yapmak için kırmak, para kazanmak için yatırım yapmak gibi çözümler var.

MB Crusher kırıcı kova, bunların ortaya çıktığı aynı şantiyede enkaz ve hafriyatı parçalıyor. Böylece bir şirket, malzemeyi şantiyeden depolama alanına taşıma işlemlerini azaltmaktadır.

Giderek daha fazla sayıda belediyenin kendi bölgesinde uyguladığı kamyon girişi kısıtlamalarına da saygı gösterin. Çevreye saygı duyar, çünkü çevreyi kirletmez ve kaynaklarını kullanmaz.

18 Mart 2018. TÜM DÜNYADA HER ŞEY İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM GÜNÜ.

Tuğla, beton, harç, volkanik taş, mermer. MB Crusher kırıcı kovası, alanın gerektirdiği özelliklere bağlı olarak taşları farklı boyutlara dönüştürür. Daha sonra, kovadaki eleme makinesi onları demirden ayırır. Çalışma sırasında nebülizör (fısfıs) parçalama tozlarını operatörleri tozdan korumak için azaltmaktadır. MB eleme kovası ile malzeme temizlenip yeniden kullanılmaya hazır hale getirilir. Ya da kırma işleminden önce, kırma süresini %60 azaltmak için temizlenir.

İşte bu şekilde, yeni yapının temellerini, boruların kazı alanlarını, yol yüzeyini, dekorasyon unsurları olarak bahçeleri doldurarak yıkım atığını şantiye alanında verimli bir kaynak haline gelir. Şantiye alanında kullanılabilecek fırsatlar bulamazsa, ticari bir kaynak haline gelir ve diğer şirketlere satılabilir.

İşte bu şekilde, geri dönüşüm yedinci en önemli kaynağa dönüşüyor. Gezegenimizin giderek yoksullaşmasını durduruyor. Ayrıca dünya genelinde, inert malzemenin zenginleştirilmesinin, her bir üretimin asıl zenginliği olduğu fikrini ortaya çıkarıyor.  Küresel Geri Dönüşüm Günü bu ilkeye tanıklık etmektedir. 

Geri dönüşümün önemi nedeniyle, 18 Mart'ta bu etkinliğe katılmak önem arz etmektedir.

Uygulamalar