MB S.p.A.

24-10-2010
MB S.p.A.

Kamioni and Construction Machines (BL)

".. Италианската компания, която е во-дещ световен производител на прикач-ни челюстни трошачки, участва и на тазгодишния технически панаир заед-но... .."