Wybraliśmy MB Crusher, z uwagi na niskie koszty konserwacji i utrzymania a także z uwagi na mobilność łyżki kruszącej.


Firma „Łukow-Bud” działa od 2010 roku i od samego początku wyróżnia się wysokim poziomem oferowanych usług. 

Bazując na bogatej flocie maszyn i grupie doświadczonych operatorów są często obecni w trakcie budów, gdzie są w stanie zaoferować konkurencyjne rozwiązania we wszystkich typach prac ziemnych, budownictwie i transporcie.

I właśnie ta „misja” aby być bardziej konkurencyjni i efektywni, na początku 2019 roku, doprowadziła ich do zakupu łyżki kruszącej MB Crusher - model BF80.3. Rozszerzając ich profil działalności o rozbiórkę i odzysk materiałów.

Cegły, beton, asfalt, wszystkie rodzaje słupów, podkłady kolejowe a także kamienie (w tym kamienie polne), to tylko niektóre z materiałów, możliwe do kruszenia za pomocą łyżek MB Crusher.

Zakup, początkowo motywowany niskimi kosztami konserwacji i mobilnością łyżki kruszącej, pozwolił również firmie pana Zdzisława Łukowskiego sprzedawać dla pobliskich przedsiębiorstw, a także rolników przerobiony materiał, generując dzięki temu dodatkowe przychody dla firmy.

Łyżka krusząca MB kruszy materiał powyburzeniowy, bezpośrednio na miejscu budowy, korzystając z jednej maszyny operacyjnej i jednego operatora.

W najnowszym video - wywiadzie p. Zdzisław Łukowski dzieli się z nami swoim doświadczeniem:

"... Dzięki łyżce MB nie mamy już więcej problemów z gruzem."

Produkty