Odzyskać znaczy zyskać

30-06-2020
Odzyskać znaczy zyskać

[ATB - CZERWIEC 2020]

"Istnieją materiały, które niektórzy operatorzy uważają za „trudne” do utylizacji, do tego stopnia, że ​​często są gromadzone przez lata, nie generują zysków i zajmują miejsce. Stare słupy oświetleniowe, betonowe kolumny i rury, podkłady kolejowe: wszystko, co długie, wydaje się skomplikowane i kosztowne w recyklingu. 

[...] Czasami wystarczy bowiem zmienić sposób myślenia i przyjąć rozwiązania ułatwiające pracę na budowie. W przypadku zastosowania osprzętu MB Crusher nie ma potrzeby angażowania dużych powierzchni magazynowych, odpady kruszone są bezpośrednio na placu budowy, a elementy metalowe szybko się oddziela, gromadzi i można je odsprzedać. Prace są wykonywane na placu budowy, z wykorzystaniem własnej maszyny. [...]"