MB Crusher - Ekologiczna rozbiórka

10-12-2019
Crusher Bucket BF90.3 on a O&K excavator

[ATB - December 2019]

"Zrównoważona rozbiórka pozwala zaoszczędzić około 80% odpadów. Rozbiórka selektywna – green demolition lub deconstruction – jest zatem pierwszym krokiem w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej w budownictwie i umożliwia maksymalne wykorzystanie uzyskanych odpadów, a dobry wynik zależy od rodzaju procesu wyburzeniowego i maszyn używanych do oddzielania i przetwarzania odpadów.
Ten system jest dobrze znany pewnej hiszpańskiej firmie, która niedawno zburzyła swój stary magazyn, a następnie zbudowała kolejny w tym samym miejscu.
Największą pracę wykonała kruszarka MB Crusher, za pomocą której rozdrobniliśmy materiały w celu ponownego ich wykorzystania jako baza pod nowy budynek. Wszystko to przy użyciu jednego urządzenia, jednego operatora, na miejscu, w krótkim czasie i przy minimalnych nakładach."