Zestaw rotorów | Zestaw przesiewania średniego RQ20/RQ50

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przesiewanie mokrej ziemi, suchej ziemi, napowietrzanie terenu
Dostępny dla wszystkich modeli MB-HDS.

Więcej szczegółów