WYPOSAŻENIE DODATKOWE - Zestaw rotorów | Zestaw przesiewania średniego RQ20/RQ50
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw rotorów | Zestaw przesiewania średniego RQ20/RQ50

- Przesiewanie mokrej ziemi, suchej ziemi, wilgotnego kruszywa

- Kompostowanie

- Napowietrzanie terenu

Dostępny dla wszystkich modeli MB-HDS.