Zestaw rotorów | Zestaw mieszający RM

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Napowietrzanie terenu | Napowietrzanie kompostu | Rozdrabnianie węgla | Rozdrabnianie szkła | Rozdrabnianie płyt kartonowo gipsowych
Dostępny dla wszystkich modeli MB-HDS.

Więcej szczegółów