WYPOSAŻENIE DODATKOWE - Zestaw rotorów | Zestaw mieszający RM
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw rotorów | Zestaw mieszający RM

- Kruszenie płyt kartonowo-gipsowych, asfaltu, kruszyw wilgotnych

- Kompostowanie

- Rozdrabnianie węgla

- Napowietrzanie terenu

Dostępny dla wszystkich modeli MB-HDS.