Utrzymanie terenów zielonych, rolniczych i leśnych

Wykopy

MB upraszcza eliminację transportu drogowego i holowania jak również redukuje koszty powiązane z nowym materiałem wypełniającym.

Poprzez zastosowanie łyżek kruszących MB, materiał z rozbiórki lub materiał stanowiący pozostałości po wykopach w obszarze roboczym może być efektywnie pokruszony i ponownie zastosowany, bezpośrednio w tym samym projekcie.

BF
MB-G
MB-R