ROZBIORKI

Rozbiórka
Rozbiórka

Rozbiórka

MB umożliwia kruszenie, recykling i produkcję kruszywa do ponownego zastosowania na terenie budowy lub sprzedaży. Obszary zastosowania zawierają rozbiórkę istniejących budynków, struktur przemysłowych, odkopywanie rur, podkładów kolejowych, cementowni itp.

MB likwiduje konieczność transportu na wysypisko materiałów z rozbiórki, które często stają się użyteczne podczas kruszenia "w strefie roboczej".

Szczególnie użyteczne w najbardziej złożonych sytuacjach: małe przestrzenie, trudny dostęp, strome zbocza, obszary miejskie i materiały z dużą ilością zbrojenia.

W każdym przypadku powstały materiał może być pokruszony i ponownie użyty na budowie.