RECYKLING ODPADÓW

Gruz pochodzący z wyburzeń, budów i wykopów, składający się głównie z cementu, żelaza, stali, ziemi i skał, betonu, tynku, cegieł, płytek, ceramiki i innych, to specjalne odpady, które generują wysokie koszty transportu i utylizacji. Trudność zarządzania nimi jest spotęgowana przez poważne problemy związane z zanieczyszczeniami, hałasem i pyłem, jakie powstają w trakcie procesu ich przetwarzania. 

Przeprowadzenie pełnego cyklu recyklingu odpadów na budowie jest teraz możliwe. Rozwiązanie? MB Crusher ma na to patent.
Wyniki sa natychmiastowe: obniżenie kosztów, transportu, zanieczyszczenia przy wzroście rentowności budowy.
 
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW

Kruszenie odpadów

MB Crusher może przekształcić każdą maszynę operacyjną, obecną na budowie, w prawdziwą kruszarkę: wydajną, wytrzymałą.

Łyżki kruszące opatentowane przez MB Crusher montuje się na koparkach w łatwy i szybki sposób: każdy typ materiału zostaje przekruszony i może być użyty ponownie lub sprzedany. 

Wszystko to odbywa się na budowie, bez kosztów transportu, utylizacji w wyspecjalizowanych składowiskach i zakładach.  

RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW
RECYKLING ODPADÓW

Przesiewanie i ponowne użycie materiału 

MB Crusher może przekształcić każdą maszynę operacyjną w wydajny i niezawodny sprzęt do przesiewania materiału i odzyskiwania, tak że jest możliwe jego ponowne użycie na budowie lub sprzedaż w celu innych zastosowań.  
 

Łyżki przesiewające MB Crusher dostosowywują się do wszystkich maszyn operacyjnych i do każdego typu przesiewania. Są łatwe do transportowania i instalacji: ich wydajność jest wysoka i natychmiastowa. Mogą przesiewać każdy typ materiału i są wyposażone w akcesoria, aby sprostać konkretnym potrzebom na budowach.

Ecco come risolvere la gestione dei rifiuti inerti con MB Crusher
 

Wszystko na budowie, wspomagając ochronę środowiska: 

  • bez utylizacji na składowiskach
  • bez przetwarzania w wyspecjalizowanych zakładach 
  • bez zanieczyszczeń spowodowanych transportem materiału do i ze składowiska
  • bez niszczenia nawierzchni dróg
  • bez potrzeby konserwacji nawierzchni drogowej, ze względu na jej zużycie 
  • mniej zanieczyszczeń CO2

Z Łyżkami Kruszącymi i Przesiewającymi MB Crusher recykling odpadów przekształca się w czysty zysk: 
  • Materiał otrzymany z wykorzystaniem rozwiązań proponowanych przez MB Crusher przekształca się w zysk: może być od razu ponownie wykorzystany na budowie do zasypu wykopów, nowych konstrukcji i innych prac albo może być przeznaczony na sprzedaż
  • Plac budowy wyposażony w Łyżki Kruszące i Przesiewające MB Crusher może pracować bez potrzeby przestojów, stając się dzięki temu bardzo konkurencyjnym
  • Konserwacja i utrzymanie jest łatwe i szybkie: nie ma konieczności przeprowadzania jej przez osoby wyspecjalizowane a także kosztownych przestojów całej budowy 
  • MB Crusher oferuje bezpieczeństwo opatentowanej technologii, dyspozycyjność i serwis 24 na 24, na pięciu kontynentach

Odkryj gamę Łyżek Kruszących i Przesiewających przeznaczoną do zarządzania odpadami:

dostosowywują się do wszystkich maszyn operacyjnych, dostosowywują się do wszytskich placów budowy

Produkty powiązane