Recykling i kompostowanie

Recykling

Recykling

MB umożliwia kruszenie, recykling i produkcję kruszywa do ponownego zastosowania na terenie budowy lub sprzedaży.

Obszary zastosowania zawierają rozbiórkę istniejących budynków, struktur przemysłowych, odkopywanie rur, podkładów kolejowych, cementowni itp.

MB likwiduje konieczność transportu na wysypisko materiałów z rozbiórki, które często stają się użyteczne podczas kruszenia "w strefie roboczej".