Zestaw rotorów | Zestaw przesiewania drobnego RE8/RE16

Przesiewanie ziemii suchej | wilgotnej
 

Więcej szczegółów