Łyżka Krusząca

 • OSPRZĘT
  Asortyment łyżek kruszących MB jest najlepiej wyposażony. W zależności od modelu mogą one być doposażone w specjalne akcesoria, zwiększające wydajność i produktywność: SZYBKOZŁĄCZE, SEPARATOR ŻELAZA w celu oddzielania żelaza i OGRANICZNIK ZAPYLENIA w celu redukcji ilości pyłu powstającego podczas kruszenia.
 • WYDAJNOŚĆ HYDRAULICZNA
  Dzięki swemu doświadczeniu, MB używa systemu hydraulicznego rodzaju AAA+. Łyżka krusząca MB jest rzeczywiście jedynym sprzętem mającym niskie wymagania hydrauliczne zarówno jeśli chodzi o ciśnienie, jak i tempo przepływu hydraulicznego. Również seria instalacji AAA+ umożliwia znaczne chłodzenie hydrauliczne podczas pracy, wydłużając w ten sposób czas użyteczności koparki.
 • DOSTĘPNOŚĆ
  Każda część zbiornika jest projektowana w celu uproszczenia działań naprawczych bezpośrednio na placu budowy, jak również w celu zminimalizowania działań konserwacyjnych.
 • PRODUKCJA
  Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu, patent EP1532321, firma MB osiągnęła wysoką produktywność i jakość (pod względem jednorodności) produktów kruszących na wszystkich placach budowy.
 • TRWAŁOŚĆ
  Maksymalna kompaktowość i nisko położony środek ciężkości umożliwia osiągnięcie lepszej równowagi koparki redukując obciążenie ramienia koparki oraz likwidując denerwujące wibracje.
 • WYTRZYMAŁOŚĆ
  Zaprojektowano w celu likwidacji tarcia podczas załadunku materiału oraz dla osiągnięcia odporności na działanie czynników zewnętrznych w najtrudniejszych warunkach pracy oraz zarysowania będące wynikiem działania ściernych materiałów.
Zastosowania
 • Kruszy wszelkie rodzaje odpadów
 • Kruszy materiały bezpośrednio na miejscu pracy
 • Redukuje zastosowanie urządzeń mechanicznych
 • Rozwiązuje problem konieczności transportowania materiałów rozbiórkowych na wysypisko
 • Eliminuje wszelkie koszty najmu
 • Zmniejsza koszty transportu i logistyki
 • Jest wygodne, proste i szybkie w użyciu
 • Idealne na małych i dużych budowach
 • Materiał może być poddany procesowi recyklingu, co prowadzi do znacznych oszczędności
Modele

Idealny do kruszenia wszelkich materiałów na miejscu i pierwszy tego typu produkt wprowadzony na rynek, łyżki kruszące MB to sprzęt, który działa poprzez wykorzystanie układu hydraulicznego ładowarek, koparek, mini ładowarek i koparko-ładowarek do których jest zamocowany.

Ma wiele obszarów zastosowań: od budowy i rozbiórki w ogólnym znaczeniu do rekultywacji byłych terenów przemysłowych i miejskich, od obróbki materiałów ziemnych do robót drogowych, od kamieniołomów do kopalni, od rekultywacji środowiska do aplikacji na glebach skalistych.

MB, THE CRUSHER THAT TRANSFORMS WASTE INTO PROFIT!

Crush directly with the excavator and discover how much you can save in terms of personnel, time and fleet….. But it is not all!