ZAKAZ RUCHU DROGOWEGO NA MOŚCIE FRYDERYKA AUGUSTA

26-01-2018
ZAKAZ RUCHU DROGOWEGO NA MOŚCIE FRYDERYKA AUGUSTA

Co najmniej do końca roku 2019 będzie obowiązywał zakaz ruchu samochodowego na moście Fryderyka Augusta w Dreźnie. Most ten, zbudowany w XVIII w., jest aktualnie gruntownie remontowany. Remont ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu mostu i naprawę uszkodzeń spowodowanych wylaniem Łaby w 2013 r.

Aktualnie po moście mogą poruszać się tylko piesi oraz takie pojazdy, jak autobusy, taksówki, samochody służb ratowniczych, rowery czy maszyny drogowe. Oraz freza MB Crusher.

Tak, ponieważ MB-R800 (głowica urabiająca do koparek od 10 do 22 ton) pracowała przez kilka miesięcy na placu budowy mostu Fryderyka Augusta. Głowica urabiająca MB Crusher zamontowana na koparce Liebherr 918 używana była do usuwania części betonu wypełniającego łuki mostu. 

Zabytkowy most i prace renowacyjne

Zabytkowy most i prace renowacyjne

Most Fryderyka Augusta mierzący 390 metrów zbudowany jest z dziewięciu łuków. Łączy Stare i Nowe Miasto i jest jednym z najstarszych mostów na rzece Łabie. Z uwagi na fakt, że jest to most zabytkowy, na jego renowację zostały przeznaczone środki w kwoce 23 milionów euro. Po zakończeniu prac po moście będą mogli poruszać się tylko piesi.

Głowica urabiająca MB Crusher podczas pracy

Głowica urabiająca MB Crusher podczas pracy

Prace frezarskie podzielone zostały na dwie fazy. W pierwszej kolejności głowica urabiająca MB obrabiała przekątne mostu, aby uwolnić szczeliny dylatacyjne. Był to bardzo delikatny proces, ponieważ prace nie mogły uszkodzić konstrukcji. Następnie MB-R800 została użyta do usunięcia części betonu wypełniającego łuki mostu poprzez wiercenie na głębokość nawet 3 metrów.

Po zakończeniu frezowania łuk zostanie ponownie wypełniony betonem, natomiast chodnik zostanie pokryty brukiem, którym pierwotnie pokryta była konstrukcja mostu. Most odzyska zatem dawną świetność i pierwotny wygląd.

MB-R pod lupą

MB-R pod lupą

Gamę MB-R, firmowaną przez MB Crusher, tworzą trzy modele. Najmniejszy z nich, MB-R700, pracuje z koparkami od 6 do 13 ton. Model MB-R800, używany głównie na placu budowy w Dreźnie, waży 1 tonę i przeznaczony jest do koparek od 10 do 22 ton. Największy z nich, MB-R900, przeznaczony jest do koparek od 19 do 35 ton.

Wszystkie modele posiadają wbudowany system bezpieczeństwa, który uruchamia się w przypadku nieprawidłowego wyregulowania koparki. To nie wszystko. Obydwie głowice można demontować bezpośrednio na miejscu budowy, bez konieczności przewożenia ich do specjalistycznego warsztatu. Wyjątkowe cechy tego produktu pozwalają na pracę również pod wodą.

Używanie frez MB jest korzystne również dla koparek. A to z uwagi na fakt, że w głowicy urabiającej zamontowana jest instalacja hydrauliczna AAA+ z wbudowanym Power Boosterem, który zmniejsza zapotrzebowanie na moc układu hydraulicznego wymaganą od maszyny roboczej. Natomiast Direct Drive Twin Motor System jest opatentowanym systemem umożliwiającym zróżnicowaną dystrybucję siły dwóch głowic zębatych. Korzyści takiego rozwiązania są bardzo duże, ponieważ pozwala to zarządzać mocą dwóch bębnów w zależności od oporności materiału na obróbkę, a także absorbować drgania przenoszone na ramię koparki.

Za pomocą tej samej głowicy urabiającej można obrabiać różne rodzaje materiałów, zarówno twardych, jak i tych mniej opornych. W tym celu należy jedynie wybrać pomiędzy pełnym bądź zredukowanym zestawem zębów (low lub full set), aby używać maszyny zależnie od materiału do obrobienia. 

Zastosowania