Większa. Wydajniejsza. Bardziej wytrzymała.

19-05-2021

OTO NOWA ŁYŻKA ROZDRABNIAJĄCO –SORTUJĄCA MB-HDS523

Najnowszy model z gamy : nowa łyżka rozdrabniająco - sortująca MB-HDS523 wyprodukowana przez MB Crusher.

Tak, jak poprzednie modele z gamy: dostosowuje się do różnych obszarów zastosowań i do wielu materiałów. 

Odpowiadamy na pytania:

1. JAKIE ZALETY TECHNICZNE POSIADA?

✓ Jedyna posiadająca 5 wymiennych rotorów,  ustawione są w taki sposób, aby zapewnić większą szybkość produkcji i przetwarzania. V Shaft System” został zaprojektowany aby zapewnić jednocześnie podwójne przesiewanie i zwiększyć produktywność. 
✓ Zamontowane pomiędzy rotorami grzebienie umożliwiają przepływ materiału i przedostanie się pomiędzy nimi, bez blokowania i zapychania.
✓ Górna przednia pokrywa jest demontowalna, aby zapewnić maszynie większy kąt zamknięcia i zwiększyć produkcję.
✓ Zasilana przez dwa silniki, aby zapewnić stałą i szybką wydajność. 

Większa. Wydajniejsza. Bardziej wytrzymała.
Większa. Wydajniejsza. Bardziej wytrzymała.

Większa. Wydajniejsza. Bardziej wytrzymała.

2. NA JAKICH KOPARKACH MOŻNA ZAINSTALOWAĆ?

Nowa łyżka rozdrabniająco – sortująca MB-HDS523 pracuje na koparkach od 30 do 45 ton.

 

3. GDZIE MOŻNA JĄ ZASTOSOWAĆ?

Zaprojektowana dla sektorów, gdzie moc i solidność są kluczowe, tak jak kamieniołomy, a zwłaszcza tam, gdzie potrzeba przerabiać duże ilości materiału, jak węgiel czy fosforany. Może być także użyta do przenoszenia, przesiewania i napowietrzania ton ziemi, na przykład przy wykopach, robotach ziemnych, dużych projektach kanalizacyjnych.

Nowa łyżka rozdrabniająco – sortująca MB-HDS523 w akcji

Łyżka z 5 rotorami w  trakcie pracy

4. Z JAKICH MATERIAŁÓW JEST ZBUDOWANA? 

Części podatne na zużycie są chronione przez dodatkowe warstwy z Hardoxu a boki i obudowa łyżki mają zwiększoną grubość, aby zagwarantować większą efektywność.

5. UTRZYMANIE I KONSERWACJA SĄ ŁATWE? 

Więcej niż łatwa, bardzo łatwa!
 

✓ System smarowania jest scentralizowany,upraszcza to i przyśpiesza czynności konserwacyjne. 
✓ Rotory wymienia się bezpośrednio na miejscu, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa i w krótkim czasie. Opatentowany system utrzymuje mocno obrotowe podpory, rotory można z łatwością wyjąć i zamocować ponownie.

Selekcja materiału przy użyciu łyżki rozdrabniająco – przesiewającej z rotorami MB-HDS523