Utylizacja odpadów – od kosztów do szansy na dochód

28-04-2020

MB Crusher zaprojektował gamę innowacyjnych maszyn zdolnych do rozwiązywania najtrudniejszych zadań, jakie charakteryzują recykling materiałów pochodzących z wyburzeń i odpadów. 

Efektywna utylizacja odpadów może:

 • uczynić każde zamówienie bardziej konkurencyjnym i zyskownym; 

 • pozwolić na rozwój Twojej firmy w samodzielny sposób,

 • pomóc zaoszczędzić na kosztach transportu i utylizacji, 

 • poszerzyć Twój rynek zbytu.

Zawsze otwarta na słuchanie firm z całego świata dzięki usłudze Zadzowń & Znajdź Odpowiedź, MB Crusher pomaga firmom rozwijać nowe możliwości biznesowe. 

Jak?

Pomagając firmom w rozwiązaniu jakichkolwiek problemów operacyjnych, poprzez identyfikację obszarów biznesowych, które mogą stać się nowym źródłem dochodów.

Usługa Zadzwoń & Znajdź Odpowiedź

Już od momentu pierwszego wejścia na teren budowy, dzięki patentom MB Crusher, cały cykl recyklingu odbywa się na miejscu, eliminując koszty transportu materiałów. 

Oto, jakie porady zostały udzielone na niektóre zapytania, otrzymane z  serwisu Zadzwoń & Znajdź Odpowiedź, gdzie rozwiązaniem był model BF70.2 odpowiedni dla koparek o wadze 14 ton. Znaleziono konkretne rozwiązania biznesowe dla firm, które zaufały MB Crusher. 


Servizio Chiama&Risolvi

“Najtrudniejszą i najkosztowniejszą pracą dla mojej firmy rozbiórkowej jest transport materiałów odpadowych do zakładów utylizacji: co mogę zrobić, aby obniżyć te koszty? “​

Servizio Chiama&Risolvi

Z jedną tylko maszyną, mobilną łyżką kruszącą MB Crusher BF70.2 anuluje się konieczność transportu materiałów pochodzących z wyburzeń, przerabiając je na miejscu i czyniąc je zasobem dla firmy.

Klient teraz:

 • przetwarza cały materiał powstały w wyniku prac budowlanych; 

 • wyeliminował koszty załadunku i transportu odpadów do zakładów utylizacji; 

 • osiągnął znaczne oszczędności czasu i kosztów;

 • poszerzył swój biznes: teraz odsprzedaje przekruszony materiał, na podbudowę drogową czy wypełnienia,

 • proces produkcji jest teraz łatwy w zarządzaniu i szybki do wdrożenia.


Servizio Chiama&Risolvi

“Działamy w kamieniołomie w trudnym obszarze: jak poradzić sobie z kruszeniem na miejscu? “​

Servizio Chiama&Risolvi

Łyżkę kruszącą BF70.2 MB Crusher można zamontować na jakiejkolwiek maszynie operacyjnej, obecnej już w kamieniołomie, przekształcając ją w wydajną kruszarkę szczękową. Nawet na stromym i trudno dostępnym terenie, moc kruszenia pozostaje niezmienna, podobnie jak wydajność. 

Utylizacja odpadów – od kosztów do szansy na dochód
Utylizacja odpadów – od kosztów do szansy na dochód

W kamieniołomie dolomitu klient kruszy kruszywo od 2005 r. ,na pełnych obrotach i bezawaryjnie. Cały powstały materiał jest kruszony w trakcie wykonywania wykopów, bez problemów związanych z poważną konserwacją, interwencjami zewnętrznymi lub zatrzymaniem maszyny. 

Otrzymuje w ten prosty sposób:

 • granulaty do celów budowalnych,

 • kruszywa do betonu,

 • mieszankę granulatów do wypełnień, 

 • agregaty do balastów kolejowych; 

 • granulaty do konglomeratów bitumicznych,

 • materiał hydroizolacyjny na podłoża. 


Servizio Chiama&Risolvi

“Zajmujemy się wydobyciem materiału z koryt rzek: czy możemy na tym skorzystać?”​

Servizio Chiama&Risolvi

Tak, oczywiście. Maszyny MB Crusher przystosowują się do każdego placu budowy,  aby uczynić go bardziej lukratywnym i konkurencyjnym oraz móc przerabiać bez problemów wytrzymałe i odporne materiały. 

Klient teraz:

 • Z BF70.2 kruszy bezpośrednio w korycie rzeki,

 • kruszy materiał wydobyty, bezpośrednio na miejscu,

 • sprzedaje przekruszony materiał, jako kruszywo do prac drogowych , kreując w ten sposób zysk i rozszerzając rynek zbytu.


Servizio Chiama&Risolvi

“Mam firmę rozbiórkową i pracuję w centrach miast: jak mogę obniżyć bardzo wysokie koszty utylizacji? “​

Servizio Chiama&Risolvi

Rozwiązanie to użycie łyżki kruszącej MB. Zwinna, kompaktowa, łatwa w obsłudze: wjeżdża na plac budowy wraz z maszyną operacyjną, bez zwiększania kosztów.

Klient teraz:

 • Bez trudności, wjeżdza i wyjeżdża z centrum na koparce, z zamontowaną łyżką,

 • przetwarza materiał na miejscu, bez problemów z ograniczeniem emisji pyłów,

 • wykorzystuje odpady do wypełnienia wykopów,

 • ma dużą przewagę ekonomiczną i oszczędność czasu na realizację robót. 


Servizio Chiama&Risolvi

“Jestem osobą prowadzącą działalność na własny rachunek, która zajmuje się recyklingiem: czy istnieją również rozwiązania dla profesjonalnych firm, takich jak moja? “​

Servizio Chiama&Risolvi

Maszyny MB Crusher są odpowiednie dla każdego rodzaju firmy, nawet tej najmniejszej. Celem MB Crusher jest pomoc firmom i profesjonalistom w wykorzystaniu ich potencjału. 

Klient teraz:

 • swoim samochodem dostawczym odzyskuje materiały rozbiórkowe bezpośrednio od klientów; 

 • kruszy go na swoim placu,

 • sprzedaje materiał na podłoża drogowe czy wypełnienia,

 • Udało mu się zmienić obszar działania i uzyskać więcej dochodów. 


Servizio Chiama&Risolvi

“Zajmuję się przebudowami i muszę zarządzać odpadami, takimi jak żelbet: w jaki sposób mogą przynieść dochód ? “​

Servizio Chiama&Risolvi

Opatentowane kruszarki MB Crusher montuje się na koparce w łatwy i szybki sposób. Kruszą również żelbet bez problemu, a żelazo po prostu wychodzi z materiałem. 

Klient teraz:

 • kruszy żelbet w celu jego ponownego użycia,

 • kruszy słupy żelbetonowe, 

 • kruszy stare podkłady kolejowe,

 • otrzymuje materiał do sprzedaży, jako podkłady pod budowę linii kolejowej – nowy duży projekt.

Produkty powiązane