Uprość obróbkę materiałów w kamieniołomie

16-11-2021

Kamieniołomy są źródłem ważnych zasobów i pomimo dużej różnorodności wydobywanego materiału, dwa główne problemy są wspólne dla wszystkich lokalizacji:

zarządzanie wydobytym materiałem
wydajność ekonomiczna

MB Crusher oferuje rozwiązania w celu zwiększenia rentowności kamieniołomu, z gamą urządzeń zaprojektowanych do przekształcenia niektórych prac z kosztów w korzyści, przy różnych rodzajach materiałów.

Piaskowiec

Urobek z kamieniołomu lub pospółka są materiałami o niejednorodnym uziarnieniu. Używając łyżki przesiewającej MB-S18 zainstalowanej na Kobleco SK220SD, gruboziarnista część jest szybko oddzielana od drobnej.
 
Rezultatem jest czysty, gotowy do użycia materiał, który może być stosowany do podbudowy dróg i w przemyśle budowlanym.
 
Maszyny MB Crusher są łatwe do wprowadzenia w skład parku maszyn w kamieniołomie: działają dzięki systemowi hydraulicznemu maszyny roboczej, na której są zainstalowane.
 

 

Uprość obróbkę materiałów w kamieniołomie

Kreda

Zastosowanie frezy MB-R900 w kamieniołomie gipsu pozwoliło na uzyskanie doskonałego materiału o mniejszej ziarnistości niż dzięki metodom stosowanym dotychczas.

Mniejsza wielkość cząstek nadawała się do natychmiastowego dostarczenia na stałą linię kruszenia, zwiększając tym samym produkcję godzinową. Gotowy produkt jest sprzedawany jako podkład do tynków.

Osprzęt MB jest gotowy do natychmiastowego działania i nie wymaga skomplikowanego szkolenia personelu.

 

Miedź

W ogromnej odkrywkowej kopalni miedzi łyżka krusząca BF120.4 i łyżka przesiewająca MB-S18 okazały się być najbardziej odpowiednimi maszynami. Kruszarka szczękowa MB Crusher, zainstalowana na Caterpillar 336D, pracuje dzień i noc, aby skruszyć cały materiał, który następnie jest odpowiednio przesiewany przez łyżkę MB-S18. Materiał ten jest idealny do zasypywania otworów, w których umieszczany jest materiał wybuchowy - dzięki temu eksplozja jest bardziej ukierunkowana i skuteczna. Materiał o większym uziarnieniu jest wykorzystywany do budowy sieci dróg prowadzących do kopalni.

Osprzęty te nadają się do miejsc, w których wymagana jest wysoka wydajność i duże produktywność.

 

Węgiel

W dużej kopalni węgla w południowych Indiach zaistniała potrzeba precyzyjnego zarządzania kruszeniem materiału, ponieważ surface miner nie był w stanie wyregulować wielkości frakcji do wymaganego rozmiaru.

Firma MB Crusher dostarczyła rozwiązanie w postaci łyżki sortującej MB-HDS320. Wystarczyło zainstalować ją na pracującej maszynie w kamieniołomie, aby otrzymać wydajność 50-60 ton na godzinę i materiał gotowy do wykorzystania w elektrowni.

Akcesoria MB Crusher są niezbędne do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia kosztów operacyjnych.