Teren, na którym żyjemy to zasób nieodnawialny, który trzeba chronić

15-06-2021
Rotory w łyżce rozdrabniająco – sortującej MB Crusher można wymienić bezpośrednio na placu budowy, co pozwala na przerabianie z łatwością różnych typów materiałów.

SKĄD POCHODZI ZIEMIA UŻYWANA NA RÓŻNYCH BUDOWACH NA CAŁYM ŚWIECIE? ​

 • Z robót ziemnych, fundamentów, wykopów;
 • Z robót wiertniczych i konsolidacyjnych;
 • Z robót infrastrukturalnych, takich jak tunele;
 • Z usuwania i niwelacji terenu.

Różne pochodzenie, ale wszystkie mają jedną wspólną cechę: są to ograniczone zasoby, a ich zubożenie i degradacja nie da się odzyskać w krótkim czasie, dlatego należy je chronić.

Pierwszą formą ochrony jest ponowne wykorzystanie tej samej gleby – ma to podstawowe znaczenie dla utrzymania niezmienionej jakości środowiska.

Przesiewacz MB Crusher MB-S18, zamontowany na koparce Volvo, segreguje skały od ziemii

Można to zrobić wykorzystując odpowiednie maszyny, tak aby: ​

 • ​Ograniczyć wpływ na środowisko;  
 • Przyśpieszyć proces pracy;
 • Polepszyć rentowność.

Zrobiło to wiele firm, instalując na ich maszynach nośnych jednostki MB Crusher. Ich troska o ochronę środowiska i odpowiednie gospodarowanie wydobytymi materiałami, zaowocowało zwiększeniem przychodzących zapytań o pomoc w interwencjach, w wielu projektach.

PIASEK 

W Quillagua, małym chilijskim miasteczku w prowincji Antofagasta, niegościnnej krainie uważanej za najbardziej nieurodzajne miejsce na świecie, łyżka przesiewająca MB-S18 została użyta do selekcji piasku i ponownego użycia go do pokrycia kabli paneli fotowoltaicznych. W ten sposób mieszkańcy miasta mogli wreszcie porozumieć się z resztą świata.

Ponowne użycie piasku pozwoliło na:

 • nie zanieczyszczać placu budowy materiałami pochodzącymi z innych obszarów;
 • oszczędzić pieniądze przeznaczone na zakup nowego materiału.

SKAŁY

W Chorwacji firma, która posiada kilka placów budowy, rozwiązała problem oddzielania skały od materiału ziemnego za pomocą przesiewacza MB-S18, który można transportować razem z koparką i używać w dowolnym miejscu.

Oddzielając skałę od ziemi możesz:

 • Utrzymanie jakości i funkcjonalności gruntu;
 • Odzyskiwanie zarówno skały jak i gruntu.

Przed tym rozwiązaniem firma przenosiła wykopaną ziemię w inne miejsce, co wiązało się z dużymi kosztami zagospodarowania i transportu.

ZANIECZYSZCZONA ZIEMIA

W Chinach wykorzystano łyżkę sortującą MB-HDS320, uzyskując glebę doskonałej jakości, do natychmiastowego, ​​ponownego użycia.

Przemieszanie zanieczyszczonej ziemi pozwala na:

 • Mieszanie jej z innymi produktami i neutralizację zanieczyszczenia;
 • Oszczędzanie pieniędzy przeznaczonych na utylizację.