Sektor odlewniczy: tutaj odpady są na wagę „złota”

23-10-2018

Odlewnie metali i materiałów odpadowych zamieniają koszty utylizacji w korzyści i uzyskują przewagę nad konkurencją, dzięki temu rozszerzając swój rynek.

Sektor odlewniczy: tutaj odpady są na wagę „złota”
Sektor odlewniczy: tutaj odpady są na wagę „złota”

Sektor hutniczy, a w szczególności odlewnie są teraz na czele firm, które dbają o poszanowanie środowiska i wpływ na ekosystem odpadów w działalności przemysłowej. Mówimy o milionach ton odpadów rocznie, które muszą być usuwane z wykorzystaniem specjalnych technologii, co pociąga za sobą wysokie koszty.

„Nasz sektor zazwyczaj nie wypełnia pierwszych stron gazet o profilu ekonomicznym chociaż jest niezbędny dla przemysłu,  jak również jest historyczny motorem wzrostu dla każdego kraju. Problem utylizacji odpadów jest dość dużym kosztem do zarządzania: duże i małe firmy muszą radzić sobie z ogromnymi kosztami magazynowania, transportu, przesiewania i kruszenia w specjalnie do tego przeznaczonych zakładach unieszkodliwiania odpadów”. 

Sektor odlewniczy: tutaj odpady są na wagę „złota”

Obecny na pięciu kontynentach, MB CRUSHER słuchał przedsiębiorców z tego sektora i odkrył, że mają ten sam priorytet: zmniejszenie kosztów utylizacji.

Odpowiedź MB CRUSHER pokrywa się z jej własną misją korporacyjną: przekształcanie odpadów w korzyści. Od 2002 roku, kiedy to została opatentowana pierwsza Łyżka Krusząca, MB jest w gronie firm, które wykorzystują cały swój potencjał do produkcji wartości, w całkowitej autonomii.
„Naszym klientom zawsze powtarzamy, że jesteśmy podobni do trenerów sportowych: udoskonalamy ich własne zasoby w celu zwiększenia wydajności, aby uczynić z nich zwycięzców. Nie trzeba szukać daleko, w samej odlewni istnieją środki nie tylko na obniżenie kosztów, ale również na wzrostu zysków. Rozwiązanie jest gwarantowane przez Dyrekcję Badań i Rozwoju MB CRUSHER: Łyżki Kruszące i Łyżki Przesiewające MB zostały stworzone w celu lepszego wykorzystania zasobów odlewni. 

Gdziekolwiek są produkowane odpady z żeliwa, stali, metali lekkich, metali nieżelaznych, a także żużel i piasek odlewniczy z form i rdzeni jednorazowego użytku, Łyżki Kruszące MB Crusher zapewniają pełny cykl recyklingu bezpośrednio na miejscu, nawet wewnątrz zakładu odlewniczego. Poręczne i kompaktowe modele maszyn z gamy MB zaprojektowane zostały do umieszczenia w pomieszczeniach zamkniętych lub o ograniczonej powierzchni. 

Sektor odlewniczy: tutaj odpady są na wagę „złota”

Wsparta doświadczeniem zebranym w tysiącach zakładów na całym świecie, Dyrekcja Badań i Rozwoju MB może jasno i wyraźnie stwierdzić iż : „Łyżki Kruszące i Łyżki Przesiewające  są instalowane w szybki sposób, bezpośrednio na maszynach operacyjnych, tak jak każdy inny sprzęt, a odpady z procesów wytapiania, odlewania, żużlu i wszystkich innych kruszy się i przesiewa, by ponownie włączyć je bezpośrednio do cyklu produkcyjnego. Odpady stają się tym samym towarem wielokrotnego użytku i nadają się do sprzedaży. Dane mówią jasno: możliwe jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie ponad 85% materiału odpadowego, a z kosztów można uzyskać korzyści produkcyjne, gospodarcze i środowiskowe. Z Łyżkami Kruszącymi i Łyżkami Przesiewającymi MB praca jest możliwa do przeprowadzenia na terenie zakładu w czasie i z wykorzystaniem metod najbardziej opłacalnym dla firmy, nawet wykorzystując czas przestoju pracy pieca. "

Celem MB CRUSHER jest, aby być akceleratorem biznesu dla swoich klientów: Łyżki Przesiewające selekcjonują ogromną ilość materiału żelazawego w krótkim czasie, sortują go do różnych kolejnych ponownych użyć i zapewniają kontrolowany i jakościowy materiał. Dla potrzeb budownictwa i dla nawierzchni drogowych jest dzisiaj na ten rodzaj materiału większy popytu niż na ten pochodzący  z kamieniołomów. 

W MB CRUSHER czas oczekiwania jest bardzo krótki, nie tylko w odniesieniu do włączenia maszyn MB w proces pracy, ale również jeżeli chodzi o serwis, gwarantowany przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. W każdym kraju na świecie, MB zapewnia własnych techników, służących wszelkiego rodzajem informacji, pokazów, pomocy w ocenie kosztów i korzyści, bezpośredniego działania na każde zapytanie. Zawsze gotowy do działania - Łyżki Kruszące i Łyżki Przesiewające MB przeznaczone są do „kruszenia” przekształcenia kosztów reutylizacji odpadów w aktywy, gdzie klient może tego potrzebować, nawet w najodleglejszych zakątkach świata, w ekstremalnych warunkach. Mogą o tym zaświadczyć nasi użytkownicy rozsiani na pięciu kontynentach.

Łyżka Przesiewająca MB-LS170 do recyklingu i odzysku odpadów żelaznych

W wielkim centrum recyklingu, łyżka przesiewająca MB-LS170 (zamontowana na ładowarce Liebherr 514) wybiera odpady żelazne, aby oddzielić większe kawałki z całego drobnego materiału. W ten sposób zapobiega się zablokowaniu całego urządzenia do recyklingu lub jego uszkodzeniu, co spowodowałoby straty czasu i wydajności. 

Łyżka krusząca MB-L200

W mniej niż 20 minut materiał jest gotowy do ponownego przetworzenia. W porównaniu do poprzedniej pracy bez uzycia łyżki,  uzyskuje się ogromną oszczędność czasu i wzrost jakości sortowanego materiału. Rezultat: obniżka kosztów i zwiększone dochody. 

Łyżka krusząca MB BF 90.3

Ciekawy przykład doskonałego zastosowania Łyżki Kruszącej  (na koparce CAT) w akcji na ekstremalnie twardym żużlu. Zaprojektowana do rozdrabniania najbardziej odpornego żużlu, łyżka BF 90.3 zapewnia wydajność i trwałość.