Pierwszy DEMO-DAY w POLSCE

16-11-2017
Pierwszy DEMO-DAY w POLSCE

W dniu 19 pażdziernika 2017, w siedzibie firmy MTM SA w Gdyni, odbył się pokaz maszyn MB Crusher. Prezentacja została zorganizowana przy udziale firmy AMAGO Sp. z o.o. - naszego wyłącznego przedstawiciela na Polskę. Zaproszeni goście mogli zobaczyć w działaniu łyżkę kruszącą BF70.2 S4, która przerabiała różnego rodzaju materiał: granit, podkłady kolejowe, gruz, beton.

Obecna wersja BF70.2 S4 (przystosowana do maszyn powyżej 14 ton) to już czwarta generacja łyżek kruszących. Odnowiona i wzmocniona wersja zarówno pod względem budowy, jak i ważnych detali technicznych: przede wszystkim restyling konstrukcji, który pozwolił uzyskać sprawniejsze ruchy i większą prędkość podczas operacji kruszenia – a przez to zwiększyć skuteczność koparki; wzmocnienie części podlegających największemu naciskowi. Nowe opcje regulacji zwielokrotniły zakres wielkości materiału końcowego. Co więcej, nowy system centralnego smarowania ułatwił i przyspieszył prace konserwatorskie, które są wykonywane na miejscu robót.

Pierwszy DEMO-DAY w POLSCE

MB Crusher zaprezentował również łyżkę przesiewającą MB-S14 S4, z koszem o otworach 30x30mm.

Zwiedzający byli bardzo mile zaskoczeni niskim poziomem hałasu, w trakcie pracy łyżki kruszącej MB Crusher, byli takze pod wrażeniem wszechstronności zastosowania produktów MB na różnego rodzaju placach budowy.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych sektorów: roboty drogowe, kolejowe, wodociągi i kanalizacje, rozbiórki i wykopy, utrzymanie zieleni. Gama produktów MB Crusher pozwala na recykling materiału w miejscu jego wytworzenia. Pozwala to firmom zapewnić kompletny cykl przetworzenia materiału, upraszczając kruszenie, przesiewanie, gospodarkę odpadami, zapewniając oszczędność czasu i środków finansowych.