Oszczędność na instalacji przewodów wysokiego napięcia

26-09-2019

Łyżka krusząco – przesiewająca MB-HDS w projekcie “ground–friendly” w Wahle-Mecklar (Niemcy)

Obecni od samego początku projektu

Także łyżka krusząco – przesiewająca MB-HDS była obecna w Wartjenstedt (Baddeckenstedt) w Niemczech, w trakcie pierwszego testu zastosowania alternatywnych technologii, w montowaniu pod ziemią linii wysokiego napięcia w projekcie Wahle-Mecklar.

09 lipca bieżacego roku, w obecności przedstawicieli świata polityki, prasy, stowarzyszeń rolników, firma (TSO) TSCNET TenneT ( holendersko – niemiecki operator systemów transmisji), zademonstrowała sposób instalacji linii wysokiego napięcia, który gwarantuje oszczędność, redukcję czasu a przede wszystkim minimalizuje wpływ na środowisko naturalne. 

Jak? Poprzez zastosowanie technologii green, wykorzystując nową maszynę do wykopów - do układania przewodów:  łyżkę krusząco – przesiewającą MB-HDS320 MB Crusher, wybraną ze względu na możliwość wymiany rotorów bezpośrednio na miejscu budowy, w zależności od typu materiału jaki jest do przerobienia.


Projekt wahle-mecklar i test wartjenstedt

Chodzi o pilotażowy projekt montowania pod ziemią linii wysokiego napięcia, przewidziany przez niemieckie prawo w ramach rozwoju sieci elektrycznej (Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen - EnLAG). Czas trwania projektu zaplanowany jest na 10 lat: 230 km podziemnych przewodów, które połączą podstację transformatorową w Wahle bei Braunschweig w Dolnej Saksonii z podstacją transformatorową w Mecklar bei Ludwigsau w Essen, przy napięciu 380 kilowolt (kV).

Cel, zwiększenie w znaczący sposób zdolności, stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej sieci w Niemczech, a także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Wyjatkowość tego projektu to konieczność spełnienia wymogu na układanie kabli pod ziemią, w celu uniknięcia ewentualnych strat spowodowanych oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, utraty wartości nieruchomości oraz ewentualnych negatywnych skutków dla przyrody i krajobrazu. Ograniczanie wpływu na środowisko, musi być jednak zgodne z szybką realizacją bieżących planów.

Projekt Wahle - Mecklar.
Łyżka krusząco - przesiewająca MB-HDS320 w pracy na projekcie Wahle-Mecklar.

Technologia “ground friendly” i łyżka krusząco - przesiewająca MB
Technologia “ground friendly” i łyżka krusząco - przesiewająca MB

Technologia “ground friendly” i łyżka krusząco - przesiewająca MB

Do dnia dzisiejszego, aby ułożyć pod ziemią linie wysokiego napięcia, konieczne było dokonywanie czasochłonnych,  ogromnych wykopów, przy wykorzystaniu dużej ilości sprzętu i siły roboczej.

Test w Wartjenstedt pokazał, że w trakcie instalcji podziemnej przewodów, możliwe jest ograniczenie do minimum zakłóceń struktury gleby, zmniejszając w tym samym czasie o połowę koszty i czas produkcji. Test przeprowadzono dla długości około 200 metrów układania rur do trójfazowych przewodów zasilających z 380kV.

Proces nazwany ground-friendly, ogranicza do minimum konieczność wykopów. Wierzchnią warstwę terenu usuwa się i przechowuje na terenie budowy. Dzięki użyciu specjalnego pługa tworzy się wykop dla każdego z trzech przewodów, o maksymalnej szerokości 120 cm. Ten sam sprzęt układa bezpośrednio kable w ziemi.

W tym momencie wchodzi do gry łyżka krusząco – przesiewająca MB-HDS, w tym przypadku, zainstalowana na koparce Volvo EC250E NL, która przesiewa ziemię, pochodzącą z wcześniej dokonanych wykopów. Przesiewanie odbywa się bezpośrednio ponad położonymi w otworach przewodami.

Zatem wykop zostaje zasypany tym samym materiałem, jaki został wcześniej pozyskany. Charakter miejsca pozostaje nienaruszony, a praca odbywa się w krótkim czasie, w trakcie kiedy przewody są układane.

Łyżka krusząco – przesiewająca MB-HDS charakteryzuje się możliwością zmiany rotorów bezpośrednio na miejscu budowy, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa: jedna osoba w kilka minut może teg dokonać.