Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki:
9 porad dla osiągnięcia maxi wyników

26-11-2019

Jak osprzęt MB Crusher przekształca " małe maszyny" w wydajne rozwiązania dla złożonych problemów na budowach

 

MB Crusher ujawnia jak przekształcić mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki w skuteczne maszyny gotowe do sprostania złożonym projektom, oszczędzając jednocześnie koszty i czas realizacji. Do tego z wielką korzyścia dla środowiska


Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Co nowego mogą robić mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki?
 
 • zmniejszyć wielkość lub wybrać materiał do rozbiórki lub wydobycia;
 • oddzielić żelazny złom z odlewni;
 • służyć pomocą w trakcie wykopów kanalizacyjnych przy przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu odpadów;
 • przesiewać materiał ziemisty w rolnictwie lub w sektorze utrzymania terenów zielonych.
   

Wszystko to bezpośrednio na placu budowy, także na tych małych lub o ograniczonym dostępie, w centrach miast.

MB Crusher zaprojektował i wyprodukował maszyny zdolne do przekształcania ładowarek, mini- ładowarek i koparko- ładowarek w prawdziwe mobilne kruszarki i przesiewarki.
Jaka transformacja może uczynić je tak potężne i rewolucyjne?

 

Sprzęt MB Crusher przekształca każdą maszynę operacyjną, o dowolnych rozmiarach, w potężne kruszarki i przesiewacze:

 • można je podłączyć do każdego modelu mini-ładowarki, ładowarki lub ładowarki, od 2.4 do 25 ton;
 • pozwalają na kruszenie i przesiewanie dowolnego uzyskanego materiału w celu ponownego wykorzystania lub sprzedaży.

Jakie są główne korzyści i dla kogo?

Urządzenia MB Crusher przekształcają odpady w materiał wielokrotnego użytku lub do sprzedaży.
Oznacza to:

 • natychmiastową oszczędność kosztów transportu na składowisko lub do zakładów utylizacji;
 • zakupu surowców, personelu, godzin pracy.

Dla środowiska naturalnego i obszarów mieszkalnych położonych blisko placu budowy korzyści są znaczące:

 • redukcja emisji pyłów i zanieczyszczeń;
 • mniejsza ilość ciężarówek;
 • mniejszy hałas​;
 • większa szybkość pracy na budowie.

Wszystkie maszyny MB Crusher pracują, bazując na układzie hydraulicznym maszyny operacyjnej, na jakiej są zamontowane. Użytkowanie i serwisowanie mogą odbyć się bezpośrednio na budowie, przez operatora bez potrzeby wyspecjalizowanego personelu.

Korzyści z używania łyżek kruszących MB-L i przesiewających MB-LS są liczne: oszczędność na kosztach składowania odpadów, oszczędność czasu, korzyści podatkowe dla firmy, ochrona środowiska.

Od kosztów do przychodów: w jaki sposób odpady mogą stać się źródłem dochodów?
 

Misja maszyn MB Crusher jest właśnie przekształcanie odpadów w nowy surowiec gotowy do ponownego użycia lub sprzedaży.

Można je zastosować we wszystkich sektorach.
Najmniejsze modele produkcji MB Crusher zostały użyte także w wielu odlewniach do selekcji odpadów żelaznych i kruszenia żużlu.  Przy znaczącej oszczędności czasu i kosztów

W Boliwii, łyżka krusząca zamontowana na mini ładowarce dała nowe zastosowanie dla granitu, który leżał niewykorzystany, bez kreowania dodatkowych kosztów dla firmy - przeciwnie zaś - pozwoliła na uzyskanie nowych przychodów, przekształcając go w użyteczny materiał do konstrukcji z żelbetu.

Jedna z hiszpańskich firm poddała recyklingowi materiał pochodzący z wykopów sieci kanalizacyjnej - przerabiając materiał bezpośrednio na miejscu budowy obniżyła do zera koszty transportu i zakupu materiału.  
Jak ? Instalując łyżkę kruszącą MB-L160 na mini ładowarce Bobcat.


A co z obszarami o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub z ograniczonym dostępem?
 

W USA na jednym z palców budowy, położonym na pagórku wulkanicznym, trzeba było zburzyć dużą strukturę złożoną z filarów, betonowych podłóg i ścian. Dostęp do obszaru był ograniczony, niebezpieczny, z małym polem manewru. Z kruszarką MB-L140, zainstalowaną na mini ładowarce Kubota, firma wyburzeniowa przekruszyła wielką hałdę odpadów cementowych i otrzymała granulat o kilku centymetrowej frakcji, który został od razu zużyty do budowy drogi dojazdowej.

Wynik ekonomoczny? 50% oszczędność na zakupie nowego materiału. 

Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Nie tylko place budowy, ale także innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa?
 

Przypadek terenów w Australii, zniszczonych przez sód, może być użyty jako przykład: 32 mln hektarów było przeznaczonych, jako nieużytki, kreując stratę w wielkości 3,5 mld dolarów. Aby do tego nie dopuścić należało przeciwdziałać : z użyciem kredy, w celu zminimalizowania zawartości gliny, ułatwiając dzięki temu drenaż terenu. 

Rozwiązanie to zostało zastosowane przy wykorzystaniu kruszarki MB-L140 zainstalowanej na ASV (RT): skała kredowa, rozbita na mniejsze fragmenty, pomogła w mineralizacji gleby, i dała możliwość jej uprawy - unikając katastrofy.


W jaki sposób maszyny MB Crusher pomagają również w ochronie naszej planety?
 

Dlatego że zapewniają skuteczną i ekonomiczną utylizację i recykling odpadów. Wszystkie typy odpadów - metal, kamień, ziemia, odpady organiczne - mogą zostać podzielone i przekształcone bez konieczności transportu na wysypiska. Nawet instytucje mogą czerpać korzyści z zarządzania odpadami komunalnymi.

Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników
Mini- ładowarki, ładowarki, koparko-ładowarki: <br>9 porad dla osiągnięcia maxi wyników

W jednej z gmin Normandii, we Francji, zainstalowano łyżkę przesiewającą MB-LS170 na koparko-ładowarce, aby przesiewać i odzielić śmieci i odpady, takie jak drewno, plastik i puszki.
 

A więc:

 • żadnych dodatkowych kosztów;
 • szybsza utylizacja śmieci​;
 • wspieranie ochrony środowiska.

MB Crusher ma rozwiązania dla wszystkich.

A Ty?
Chcesz dowiedzieć się, jaki osprzęt będzie najbardziej przydatny na Twoim placu budowy i kompatybilny z Twoją maszyną operacyjną
?