Łyżka przesiewająca czy łyżka krusząco – przesiewająca? Podręcznik użytkowania

19-08-2020
 • Oddzielanie materiału drobno od gruboziarnistego?
 • Oddzielanie ziemi wilgotnej od suchej?
 • Oczyszczanie plaż?
 • Segregacja materiału o takiej samej frakcji?   

Do każdej pracy na budowie zawsze jest bardziej odpowiedni sprzęt, taki, który zapewnia najlepsze rezultaty w krótszym czasie i przy mniejszej stracie pieniędzy.

Co więc trzeba zrobić, aby wybrać najbardziej odpowiedni sprzęt?

Zastanowić się:

 • Jaki rodzaj pracy muszę wykonać?
 • Jaki rezultat chcę osiągnąć i w jakim czasie?
 • Jaki materiał jest do przerobienia?

Porównaliśmy koszową łyżkę przesiewającą MB-S i przesiewacz z rotorami MB-HDS, aby zrozumieć rolę i mocne strony przy przerabianiu różnych rodzajów materiałów i ich zastosowania na budowach.

PIASEK

MB-HDS320

Oddziela piasek od skały w projekcie budowy sieci kanalizacyjnej.
 Do wyboru tej maszyny zachęciły:  

 • materiał o drobnej frakcji wpada bezpośrednio do wykopu,
 • przerabiane są duże ilości.

MB-S14

Oczyszcza plaże z zanieczyszczeń. Dlaczego wybrano ten przesiewacz?

 • Prezycja. Wybierając odpowiednie otwory kosza przesiewającego, otrzymuje się gwarancję oczyszczenia materiału, a wszystko to, o większej frakcji, niż otwór kosza, zostaje zatrzymane wewnątrz kosza.  

 ZIEMIA / GRUNT

MB-HDS

Jak przenieść rury ze starego do nowego budynku, przy pomocy łyżki krusząco – przesiewającej? Dlaczego została wybrana?

Ponieważ rotory szybko się obracają, a to pozwala na:

 • Rozbijanie brył ziemi.
 • Przerabianie także wilgotnej lub mokrej gleby.

 MB-S

Przed położeniem trawiastego podłoża na boisku do piłki nożnej należy nałożyć warstwę drobnej ziemi. Dzięki obrotowej łyżce przesiewającej praca staje się łatwiejsza, trzeba zwrócić jedynie uwagę na dobór odpowiednich otworów w koszu, który pozwala na:

 • Uzyskanie jednorodnego materiału.
 • Przesiewanie materiału wysokiej jakości wolnego od zanieczyszczeń.  

SKAŁY/ ODPADY

MB-HDS

Recykling odpadów z rozbiórki. W tym przypadku zastosowano przesiewacz z rotorami, ponieważ:

 • Konieczne było uzyskanie dużej wydajności.
 • Praca musiała zostać szybko zakończona.

MB-S

 Oddzielić drobny materiał od gruboziarnistego, do budowy sieci kolejowej. W tym przypadku wybrano koszową łyżkę przesiewającą, ponieważ:  

 • Konieczne było uzyskanie regularnych rozmiarów wyjściowego materiału, a to było możliwe tylko przy obrotowej łyżce przesiewającej.

Są także materiały, które mogą być przerabiane przez obydwa typy łyżek.

 KOMPOSTOWANIE

 Przesiewacz rotorowy MB-HDS może łatwo napowietrzać i rozbijać materiał, dzięki ruchowi dysków. Nawet jeśli materiał byłby wilgotny i zbrylowany, nie stanowiłoby to żadnego problemu. To samo dotyczy gałęzi, które są rozdrabniane przez rotory, a następnie można je ponownie przerobić.

MATERIAŁY ABRAZYJNE

Materiały abrazyjne mogą prowadzić do nadmiernego zużycia rotorów łyżki krusząco-przesiewającej MB-HDS. Z tego powodu łyżka przesiewająca MB-S jest bardziej odpowiednia, nawet jeśli chodzi o przesiewanie złomu żelaznego, właśnie dlatego, że żelazo pozostaje w koszu a na zewnątrz wypada ziemia / pył / odłamki.