BUDOWA KANALIZACJI KROK PO KROKU – CONNECTING WORLD AND PEOPLE

25-09-2018
Image

Łyżki kruszące i łyżki przesiewające MB Crusher stosowane są przy budowie kanalizacji,  gwarantując  oszczędność czasu i kosztów.

Jeżeli nie ma dróg dojazdowych do zabudowań, nie ma gazociągów, które zapewniają metan do ogrzewania, nie ma wodociągów, nie ma ropociągów, linii telefonicznych i światłowodów, czujemy się odcięci od świata.
W dzisiejszych czasach połączenia ułatwiają życie. Łatwiej jest się komunikować, podróżować, transportować. Prowadzić działalność.
Połączenie wzbogaca.

Mówimy nie tylko o drogach, które łączą wioski, miasta, państwa. Pod nami przebiegają niewidoczne, podziemne sieci rur składające się na dziesiątki tysięcy kilometrów gazociągów i ropociągów, która jest prawdziwym układem krążenia, jak krew dla człowieka. Jest ona krwiobiegiem kraju. 

Image

Image

Image

Na całym świecie aktywnych jest obecnie tysiące placów budowy, gdzie prowadzone są prace kanalizacyjne do przesyłu gazu, ropy naftowej i wody. Często są to gigantyczne projekty, podzielone na odcinki, zlokalizowane w odosobnionych miejscach, gdzie konieczne jest przygotowanie kilometrów torów i dróg, aby do nich dotrzeć.
Maszyny wykorzystywane na tych budowach, podążają za nimi przez wiele kilometrów, aby przygotować wykopy,  podkłady, położyć rury, przygotować materiał do przykrycia rur i zamknąć wykop. Aby zagwarantować rozdrobnienie kruszywa do odpowiedniej frakcji, potrzebnego do przygotowania podkładu i przykrycia rur, zazwyczaj wykorzystuje się duże kruszarki i przesiewarki, które za każdym razem transportowane są w pobliże robót. Czasami jednak jest to niemożliwe, ponieważ nie ma odpowiednich dróg, lub też materiał musi zostać pobrany gdzie indziej, przetworzony i następnie przywieziony na budowę. Wiąże się to zawsze z dużym nakładem czasu i kosztów.

Łyżki kruszące i przesiewające MB podążają za budową. Są one instalowane bezpośrednio na koparkach, dzięki czemu użytkownicy nie ponoszą żadnych innych kosztów transportu. Pobierają one wydobyty z wykopu materiał, przetwarzają go, zmniejszając jego frakcję i następnie przesiewają. I tak poprzez całą budowę.

Przykłady ich zastosowania możemy znaleźć na całym świecie.

W Turcji na budowie gazociągu Południowego Kaukazu, na prawie 700 km gazociągu, wykorzystano 13 łyżek przesiewających, ktore przesiewały materiał wydobyty z wykopu bezpośrednio na budowie, co pozwoliło na wyeliminowanie kosztów transportu i skrócenie czasu obróbki.

BUDOWA KANALIZACJI KROK PO KROKU –  CONNECTING WORLD AND PEOPLE


Taka sama procedura została zastosowana w Patagonii, w Argentynie, gdzie duża firma zajmująca się dużymi projektami rurociągów do przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej wybrała pracę z łyżką przesiewającą MB-S18 i łyżką kruszącą BF90.3. Obie maszyny zostały zainstalowane na koparkach obecnych już na budowie: dzięki łyżce kruszącej zmniejszono wielkość materiału, a za pomocą MB-S18 został on przesiany bezpośrednio na rury ułożone w wykopie. Dlaczego taki wybór? Ponieważ praca mogła zostać wykonana sprawnie, szybko i przy użyciu tylko jednej maszyny – koparki - uzyskując materiał różnej wielkości przy dużej oszczędnością czasu. 


Również w Hiszpanii, między Malagą a Marbellą, wykorzystano łyżkę kruszącą i przesiewającą MB przy projekcie kanalizacji, dla ułożenia wodociągu na obszarze oddalonym od obszarów zabudowanych. Dzięki dwóm urządzeniom MB przygotowano zarówno drobny materiał na pokrycie rur, jak i gruby materiał na zakrycie kanału. 

BUDOWA KANALIZACJI KROK PO KROKU –  CONNECTING WORLD AND PEOPLE


Również konserwacja maszyn pochłania czas i pieniądze, zwłaszcza gdy place budowy znajdują się na terenach bez dróg dojazdowych, z dala od zabudowań i warsztatów. Konserwacja produktów MB może odbywać się bezpośrednio na budowie, nie muszą być one zawożone do specjalistycznych warsztatów. Konserwacja jest bardzo łatwa do wykonania, tylko trochę smaru wpompowanego co jakiś czas, to zadanie jakie może wykonać sam operator. Bębny frezarek można zdemontować bezpośrednio na budowie. Bez dodatkowych kosztów i straty czasu.

Podobnie w Boliwii, na budowie Gasoducto Sucre - Potosì, gdzie frezarka MB pracowała nad wykopaniem części wykopu na wysokości ponad 4000 metrów nad poziomem morza. Imponujące dzieło, wykonane na dużych wysokościach, w Andach, na obszarze oddalonym wiele kilometrów od obszarów zabudowanych. 

BUDOWA KANALIZACJI KROK PO KROKU –  CONNECTING WORLD AND PEOPLE

BUDOWA KANALIZACJI KROK PO KROKU –  CONNECTING WORLD AND PEOPLE


Niezależnie od tego, czy jest to mały odcinek, czy duża budowa, MB oferuje modele o wysokiej wydajności, zaprojektowane dla wszelkich potrzeb. Użytkownicy korzystający z produktów MB mogą przeprowadzić cały proces produkcyjny przy pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego, nie zmieniając jego elementów, ponieważ wykopy wypełniane są tym samym materiałem, który został wcześniej wydobyty.