JAK PRACOWAĆ NA BUDOWIE Z ŁATWOŚCIĄ - INSTRUKCJA.

22-05-2020

Krótka instrukcja na budowę napisana z pomocą klientów MB Crusher.

Jakie maszyny są najodpowiedniejsze ? 
Jak mogę obniżyć koszty?
Jak mogę łatwiej wykonać tę pracę?
Jest sposób, aby wykorzystać także materiały odpadowe?
Jak mogę bezpiecznie zorganizować mój plac budowy?

Są to tylko niektóre z problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa. Szczególnie w tym czasie, kiedy przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne, konieczne jest opracowanie ścisłych protokołów bezpieczeństwa.​

Stąd narodził się pomysł, aby zebrać wszystkie doświadczenia klientów, w celu ułatwienia pracy innym - pokazując, jakie możliwości i rozwiązania może zaoferować rynek sprzętu, który może być sojusznikiem na budowie.

Oto doświadczenia naszych klientów, którzy pracują z produktami MB Crusher!

DOBRA ORGANIZACJA I PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY

Dobre zarządzanie budową pomaga być bardziej wydajnym i produktywnym. Tak jak zrobił to nasz klient.

W Luksemburgu, na placu budowy nowego budynku Wspólnoty Europejskiej, łyżka krusząca BF120.4 i łyżka przesiewająca MB-S18, zainstalowane na koparkach Kobelco, kruszą i przesiewają bezpośrednio na miejscu materiał powstały z rozbiórki starego budynku Jean Monnet, który ustępuje miejsca nowemu 22-piętrowemu wieżowcowi Jean Monnet 2.

JAK PRACOWAĆ NA BUDOWIE Z ŁATWOŚCIĄ - INSTRUKCJA.
JAK PRACOWAĆ NA BUDOWIE Z ŁATWOŚCIĄ - INSTRUKCJA.
JAK PRACOWAĆ NA BUDOWIE Z ŁATWOŚCIĄ - INSTRUKCJA.

Kruszarka szczękowa MB BF120.4 przekruszyła ponad 900 ton materiału z wyburzeń, gwarantując produktywność na poziomie 500 ton/dzień. Łyżka przesiewająca MB-S18 wyselekcjonowała i oczyściła materiał, aby przyśpieszyć proces kruszenia. Centrum recyklingu na placu budowy.

POPRAWA LOGISTYKI

Ograniczenie przyjazdów i odjazdów transportu oznacza oszczędność pieniędzy, a także ograniczenie ruchu na i wokół placu budowy. Rozwiązanie? Zainstaluj sprzęt MB bezpośrednio na maszynie nośnej. 

Jak to zrobili nasi klienci:

Pewna włoska firma wygrała przetarg na przeprowadzenie prac na rzecz Obrony Cywilnej, mających na celu powstrzymanie osuwania się skarpy i zorganizowała plac budowy w rekordowym czasie, pomimo trwającej pandemii Covid19. Chodziło o zabezpieczenie skarpy, gdzie różnica 15 m wysokości nie pozwalała na budowę żelbetowych ścian osłonowych.

Jaką taktykę obrano? Usunięcie poprzedniej bariery i budowa nowej z drewna i kamieni. 

Problemy do rozwiązania:

  • Jak sprowadzić żwir drenażowy na plac budowy, kiedy budowa znajduje się ponad godzinę drogi od miejsca zakupu materiałów? 
  • Jak przetransportować materiał na plac budowy, biorąc pod uwagę, że plac ten znajduje się na otwartym terenie, w odległym i trudno dostępnym miejscu? 

Wystarczyło zainstalować łyżkę przesiewającą MB-S10, na koparce obecnej już na placu budowy, aby wybrać i oczyścić materiał powstały w wyniku usunięcia poprzedniej bariery, oraz łyżkę kruszącą MB-C50, aby przekruszyć kamienie. I znowu łyżka przesiewająca, aby uzyskać regularne i czyste kamienie, do wykonania odpowiedniego drenażu

Materiał gotowy na miejscu przy zerowym koszcie, drastyczne skrócenie czasu pracy, żadnych kosztów transportu. Łatwo! 

GOTOWY MATERIAŁ NA BUDOWIE PO ZEROWYCH KOSZTACH 

Amerykańska firma pracująca na dużych wysokościach w Montanie, mająca poważne problemy z logistyką i dostawami, wybrała rozwiąznie problemu usuwania materiału dzięki łyżce kruszącej BF120.4. 

Transport materiału w dół do centrum utylizacji byłby zbyt kosztowny i miałby zbyt duży wpływ na czas budowy, podczas gdy za pomocą kruszarki szczękowej MB Crusher przekruszyli materiał bezpośrednio na miejscu i użyli go jako bazę do prac drogowych. 

To, co wcześniej wykonywali w dwie godziny, teraz robią w 15 minut. 

RECYKLING MATERIAŁÓW ODPADOWYCH I OGRANICZENIE ZAKUPU MATERIAŁÓW 

Materiał pochodzący z recyklingu dzięki użyciom maszyn MB Crusher może być natychmiast ponownie użyty na miejscu do wypełnienia, nowych konstrukcji i innych procesów, lub może być ponownie wprowadzony do sprzedaży na rynku. 

Jak to zrobił nasz klient:

Niemiecka firma zainstalowała łyżkę kruszącą MB-L200 na ładowarce kołowej i zorganizowała oczyszczanie placu budowy z gruzu, kruszyw i żelaza, a wszystko to kierowane przez jendego operatora, bezpośrednio z kabiny maszyny nośnej. Praktycznie stworzył własne centrum recyklingu na miejscu, czyniąc z tego dodatkową działalność zarobkową. Teraz w otrzymuje dostawy materiałów do recyklingu za pomocą kruszarki. Zrób to sam –ekonomicznie i szybko. 

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK: BUDOWA DROGI PO KOSZCIE ZEROWYM

Recykling materiału bezpośrednio na miejscu oznacza również, że nie jest się zależnym od innych, oznacza uniezależnienie się i obniżenie kosztów. 

Jak to zrobił nasz klient:

Przed zakupem łyżki kruszącej MB-L140 australijska firma kupowała materiał od zewnętrznego dostawcy, oznaczało to za każdym razem: 

  • koszty zakupu, 
  • transportu,
  • wydłużenie czasu,
  • uzależnienie od innych.

Zainstalowali więc łyżkę kruszącą MB na swoim Bobcat i zmienili ją w prawdziwą kruszarkę. 

Teraz poddają recyklingowi materiał z rozbiórki domów i wykorzystują go ponownie na innych budowach, jako metodę zapobiegania zanieczyszczeniom wymaganą przez australijskie pozwolenia na budowę. Co więcej, budują również dwa kilometry prywatnej drogi przy zerowym koszcie, ponownie wykorzystując kruszony materiał jako podłoże. Łatwo być niezależnym!

MATERIAŁ NA BUDOWIE PO ZEROWYM KOSZCIE

Za pomocą łyżki kruszącej można przerobić materiał do potrzebnej frakcji, segregowane są także elementy metalowe. Unikanie dodatkowych etapów znacznie zmniejsza liczbę wypadków i koszty. 

Jak to zrobił nasz klient:

Dzięki łyżce kruszącej BF90.3 duńska firma zmniejszyła ryzyko wypadków. Ładny, czysty, uporządkowany plac budowy, bez rozsypanych śmieci, zapewnia większą płynność operacyjną. Udaje im się nawet przekruszyć materiał o odpowiedniej wielkości frakcji dla podłoży, bezpośrednio na nadwoziu ciężarówki ... Łatwo! 

Maszyny MB Crusher to inwestycja, która: 

  • zwraca się w krótkim czasie, 
  • nie wpływa na koszty transportu floty maszyn,
  • jest łatwa do użycia,
  • ogranicza serwis maszyn do minimum.

Łatwo! Czego chcieć więcej ?