18 MARCA 2018 RECYKLING PRZEZ JEDEN DZIEŃ, NA CAŁYM ŚWIECIE

12-03-2018
Chrońmy naszą planetę generując oszczędności dla przedsiębiorstw i przyrody

Chrońmy naszą planetę generując oszczędności dla przedsiębiorstw i przyrody

Recykling jest czymś więcej niż szansą. Obecnie coraz częściej stanowi on rozwiązanie: dla ludzi, dla środowiska oraz dla przedsiębiorstw.

W dniu 18 marca 2018 roku obchodzimy pierwszy Światowy Dzień Recyklingu. Także MB Crusher przyłącza się do inicjatywy, jako przedsiębiorstwo, które codziennie wspiera recykling w każdym zakątku świata.

18 MARCA 2018   RECYKLING PRZEZ JEDEN DZIEŃ, NA CAŁYM ŚWIECIE

Obecnie odpady pochodzące z budów i rozbiórek stanowią około 30% wszystkich odpadów produkowanych w Europie.

Wiele krajów europejskich wprowadza przepisy prawa, aby nałożyć na przedsiębiorstwa obowiązek recyklingu materiałów. Po drugiej stronie Atlantyku projekty ustaw, takie jak kolumbijski, mają na celu zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Ciągłe gromadzenie materiału i brak odpowiedniego nim zarządzania, stało się nadmiernym kosztem dla naszej planety.  Obowiązkiem przedsiębiorstw jest ponoszenie kosztów jego utylizacji przy poszanowaniu prawa ochrony środowiska i praw człowieka.

Obecnie istnieją odpowiednie rozwiązania – inwestycje, które generują oszczędności: rozdrabnianie odpadów w celu poddania ich recyklingowi.

Łyżka krusząca MB Crusher przerabia gruz i wydobywane materiały ziemne w miejscu ich wytworzenia, gwarantując zaoszczędzenie czasu oraz zwiekszenie zysku w prowadzonych projektach, wspomagając również wkład w ochronę środowiska ( ograniczenie transportu materiałów z placu budowy na składowisko odpadów, przestrzeganie ograniczeń dotyczących przejazdów ciężarówek, które coraz więcej gmin wprowadza na swoim terenie). 

18 MARCA 2018   RECYKLING PRZEZ JEDEN DZIEŃ, NA CAŁYM ŚWIECIE

Cegła, cement, zaprawa murarska, marmur. Łyżka krusząca MB Crusher rozdrabnia kamienie w kawałki o różnej wielkości, w zależności od wymagań placu budowy. Następnie separator żelaza, zainstalowany na łyżce kruszącej,  oddziela żelazo od reszty materiału. Nebulizator redukuje pył powstały w wyniku kruszenia. Materiał jest sortowany za pomocą łyżki przesiewającej MB i gotowy do ponownego użycia. Można także przesiać materiał przed kruszeniem, w ten sposób skraca się czas kruszenia o 60%.

Odpady rozbiórkowe stają się więc zasobem produkcyjnym na placu budowy: można nimi wypełnić fundamenty nowego budynku, wykopy po rurociągach, nawierzchnię drogi. A jeśli nie znajdą zastosowania na placu budowy, stają się zasobem handlowym: mogą być sprzedane innym firmom.

Zatrzymaj progresywne zubożenie planety! Promuj na całym świecie ideę waloryzacji odpadów budowlanych, dlatego że może on stać się prawdziwym zasobem na każdym placu budowy. Niech Światowy Dzień Recyklingu, będzie dobrym początkiem stosowania tej zasady.