Łyżka krusząca jest ale niewidoczna. nie przeszkadzać

18-12-2018
Łyżka krusząca MB-C50 pracuje wewnątrz budynku w Bawarii 

Łyżka krusząca MB-C50 pracuje wewnątrz budynku w Bawarii 

Pod numerem 45 Franziskaner Strasse w Monachium w czasie wojny ludność znajdowała schronienie w pobliskich budynkach, uciekając przez podziemne tunele, bez konieczności wychodzenia na ulicę i ryzyka zatrzymania. Niektóre podziemne tunele mogły powstać już w 1700 r.

Dziś galerie i tunele są tam jeszcze, ale nad nimi powstały nowoczesne budynki, domy, sklepy, które czasami muszą zostać przebudowane, aby pomieścić nowych najemców lub nowe firmy.

Jednak w centrach miast bardzo trudno jest powiększyć budynki na zewnątrz (ponieważ są tam drogi, parkingi, chodniki, krótko mówiąc - mało miejsca) więc prace przeprowadza się od strony podwórza. 

I tak było pod numerem 45, gdzie niemiecka firma Stöger Baggebetrieb, specjalizująca się w restrukturyzacjach budynków, podjęła się zbudowania nowej części budynku, wyburzając cześć wewnętrznego dziedzińca, pod nowe fundamenty.

Teraz największym wyzwaniem było zarządzanie budową: bezpiecznie, szybko i bez zakłócania lokatorów budynku. Problemy były różne: wprowadzenie na dziedziniec maszyn operacyjnych – małych rozmiarów – poprzez ciasną bramę wejściową. Nie wytwarzać zbyt dużo kurzu, hałasu lub nadmiernych wibracji. Zarządzanie materiałem pochodzącym z wykopów. Zrobić to wszystko w krótkim czasie i bez nadmiernych kosztów. W skrócie, maksymalna wydajność, jak najmniejsze straty

W jaki sposób?

Zarządzanie logistyką i bezpieczeństwem na budowie.

Łyżka krusząca jest ale niewidoczna. nie przeszkadzać

Pod numerem 45, wejście na dziedziniec jest małe, a sam dziedziniec jest wąski. Jedyna maszyna operacyjny, która była w stanie wjechać bez problemu była 5 tonowa minikoparka Caterpillar do przeprowadzenia wykopów. Inne maszyny nie mogły przejechać.

A potem? Co zrobić z materiałem z wykopów?
Jedynym rozwiązaniem wydawało się załadować go na małe samochody i przewieźć do centrum recyklingu, a następnie przywieźć z powrotem na budowę i stopniowo wypełnienić wykopy nowych fundamentów.

Ale ile samochodów dostawczych potrzeba, aby wywieźć i przywieźć materiał? Ile czasu? Jakie koszty?
Praktycznie praca ciągła, bardzo kosztowna, jak również skomplikowana, biorąc pod uwagę ograniczenia ruchu w wielu centrach miast i niedogodności wynikające z nieprzerwanego ruchu samochodów ciężarowych.

Rozwiązanie?

Zainstalować łyżkę kruszącą MB-C50 na koparce CAT i przeprowadzić na terenie dziedzińca wszystkie niezbędne prace. Całkowicie bezpiecznie, ponieważ łyżka krusząca, obsługiwana jest z kabiny koparki. Na małej przestrzeni - ponieważ łyżka krusząca MB zbiera materiał i przerabia go bezpośrednio na miejscu, maszyna operacyjna nie musi nic robić poza ruchami ramienia i jest zatrzymana w jednym miejscu. W praktyce, unika się kosztów transportu materiału i uciążliwego ruchu samochodów dostawczych. Ponadto, sam operator może zmienić w ciągu kilku minut, wielkość materiału wychodzącego, bezpośrednio na miejscu, bez konieczności wzywania serwisu.

Łyżka krusząca MB-C50 nie generuje własnych kosztów transportu, ponieważ może być dostarczona na budowę  bezpośrednio na maszynie operacyjnej, na jakiej jest zainstalowana. Jest uniwersalna, ze względu na swe kompaktowe rozmiary.

Łyżka krusząca jest ale niewidoczna. nie przeszkadzać

Nie przeszkadzać najemcom budynku i szanować środowisko

Łyżka krusząca jest ale niewidoczna. nie przeszkadzać

Kto chce mieć plac budowy pod oknem swego domu ? Nikt. Hałas i pył przeszkadzają, a ponadto są szkodliwe dla środowiska. Drgania mogą naruszyć strukturę samych budynków. Łyżka krusząca MB-C50 wyposażona jest ogranicznik zapylenia dla tłumienia pyłu, nie wytwarza dużo hałasu, w porównaniu z innymi, tradycyjnymi maszynami kruszącymi, powoduje niewielkie wibracje na maszynie roboczej i zero dla budynków.

W efekcie mniej maszyn, które się przemieszczają, oznacza mniej zanieczyszczenia dla środowiska i mniej hałasu. Ponowne wykorzystanie materiału pochodzącego z wykopów, oznacza mniejsze koszty i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. I w ten sposób odpady z budowy, stają się zasobem budowlanym: do wypełnienia fundamentów nowej konstrukcji, ale także do wykopów wykonywanych pod rurociągi, nawierzchni drogowych, ogrodów jako elementy dekoracyjne. A jeśli nie znajdzie się możliwości wykorzystania na miejscu, materiały te stają się zasobem handlowa i mogą być sprzedawane do innych firm. 

W skrócie, proszę nie przeszkadzać, „ men at work”.

Produkty powiązane