Aconseguim eliminar els impropis en la nostra línia de processat de vidre

“ Hem passat de processar 120 tonelades de residus de vidre a processar 200 tonelades, no sé si h o dic bé un 80%.. és moltíssim.. ningú ho ha aconseguit com nosaltres”

Recuperadora de Vidrio de Barcelona SA, empresa catalana especialitzada en recuperar i reciclar el vidre, necessitaba una solució fàcil i ràpida per eliminar el material impropi de la seva línia de producció.
Instal-lant la cullera seleccionadora MB-HDS323 en la seva pala JCB, ha gunyat en qualitat del procés, productivitat i qualitat del personal.

Què trobem rere una ampolla reciclada?

El vidre és un material “eco-friendly” que pot ser reciclat moltes vegades. Tot hi així, abans d’aquest procés, els residus de vidre retirats han de ser tractats vàries vegades per eliminar les impuritats. Només després d’aquest procés de depuració, el vidre pot ser considerat com una materia prima secondària, preparada per ser fusa novament. Sovint però, la qualitat de la recollida selectiva del vidre és un problema, perquè juntamet al vidre trobem una gran quantitat de material “impropi” que amb el reciclatge del vidre no tenen cap relació, ralentant el procés de recuperació i reciclatge del vidre.

Per Recuperadora de Vidrio de Barcelona SA actualment ja no és així: amb la cullera seleccionadora MB Crusher, l’empresa catalana ha aconseguit augmentar la seva productivitat fins al 80%. A més de guanyar també en qualitat de treball.

“Estàvem buscant una solució per la nostra activitat, donat la problemàtica que any rere any s’ha anat incrementant, que son els impropis que la gent deposita en els contendors de vidre” – ens explica Jordi Díaz gerent de l’empresa.
Teníem molts problemes en la nostra línia de producció, en quan aquests impropois.
Necessitàvem buscar una solució perquè tot això s’erradiquès abans d’entrar a la nostra línia de processament...vem veure els vostres productes, vem demanar informació i així hem aconseguit el nostre objectiu: que no entrin impropis a la nostra línia de processament.

Vols saber quin és el model per la teva màquina operadora?

 

Menys costos: amb el cribatge especial MB Crusher, l’empresa ha accelerat el procés de separació entre el vidre i els materials impropis, reduint així els temps de treball i el consum d’energia. Instal-lada directament en la màquina operadora ja present a fàbrica, la seleccionadora MB Crusher recull el material per tractar, el processa i el selecciona en el mateix punt de recollida. Menys temps perdut i material de qualitat ja preparat per entrar en la cadena de reciclatge.

Més productivitat: la cullera seleccionadora separa els residus de vidre del material impropi de forma més ràpida i precisa, garantint material més net per utilitzar successivament al cicle de reciclatge. Estalvi enorme de costos i temps operatius per l’empresa.

Impacte ambiental reduit: amb la cullera seleccionadora MB Crusher, només el material net ve utilitzat al sisltema de reciclatge. Això es tradueix en un menor malbaratament de recursos naturals i una major salvaguarda ambiental.
Resumint, el procés de reciclatge no queda absolutament compromès per un material de baixa qualitat.

Amb la cullera seleccionadora MB Crusher, el vidre ve separat i netejat de forma ràpida i eficient, transformant-se en una materia prima d’alta qualitat pel reciclatge. Un important pas endevant cap una economia circular i sostenible.

M’agradaria tindre més informació

 

Productos