MECCANICA BREGANZESE SRL sudjelovao na saimu KIELCE (HR)

20-08-2008
MECCANICA BREGANZESE SRL sudjelovao na saimu KIELCE (HR)

Magazine: Mineral

".. U razdoblju od 14. do 16. svibnja, talijansko poduzeće MB CRUSHER, u Italiji poznato pod imenom MB, MECCANICA BREGANZESE S.R.L., sudjelovalo je na sajmu KIELCE, koji se još naziva i AUTOSTRADA POLSKA. Sajam poznat na međunarodnoj razini održao se u Poljsko"..