MB lanserar fjärde generationen kross-skopor

23-09-2017
MB lanserar fjärde generationen kross-skopor

MB har lanserat sin fjärde generation kross-skopor.
Kännetecknande för den nya generationen är ännu
högre produktivitet.

[Entreprenad Aktuellt, September 2017]

Tack vare att man gjort om strukturen på skoporna har man kunnat höja produktiviteten och tåligheten ytterligare.
Skoporna uppges klara även de allra mest krävande arbetsuppgifter och arbetsmiljöerna. MB har också ökat valmöjligheterna för slutfraktionsstorlek.

Skoporna har också ett nytt integrerat smörjsystem. Den senaste modellen i den nya serien är BF70.2 som passar maskiner över 14 ton. Den väger drygt 2 ton och har en lastkapacitet på 0,66 kubikmeter.