MB, DRVIČ POSLEDNEJ GENERÁCIE: KĽÚČ K TVOJMU ÚSPECHU UŽ I V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU!

28-11-2011
MB, DRVIČ POSLEDNEJ GENERÁCIE: KĽÚČ K TVOJMU ÚSPECHU UŽ I V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU!

(SK)

" .. - Prítomnosť na trhu

- Predvádzacie akcie

- Priamy predaj

VOLAJ OKAMŽITE!

TVOJE ŠŤASTIE MA KONEČNE MENO: MB!

MB, ZNÍŽI NÁKLADY...

... za drvenie, tým pádom čas a energiu

... za zamestnancov

... za spracovanie odpadov a za opätovný nákup

 

MB, ZNÍŽI ČAS...

...rýchle nadstavenie a okamžité použitie stroja

...okamžité znovupoužitie drveného materiálu

...spracovaný drvený materiál sa hneď využíva priamo na rôznych staveniskách, dokonca i na menších .."